logo
Citaj
Obaveštenje Povereništva za izbeglice i migracije

07.07.2017


Poverenik za izbeglice i migracije Gradske uprave Zrenjanin obaveštava da je Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima iz Novog Sada  raspisao Javni poziv za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom.  

Javni poziv je otvoren od 01. jula do 01. avgusta 2017. godine. 
 
Javni poziv i obrasci za prijavu objavljeni su na sajtu Fonda: www.fondajnfort.rs, a mogu se i lično preuzeti i kod poverenika za izbeglice u Odseku za nacionalne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije Gradske uprave grada Zrenjanina. 
               
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Fonda: 021/475-4295, ili na broj telefona u Gradskoj upravi grada Zrenjanina 023/ 315-0188
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58