logo
Citaj
Budžet Grada Zrenjanina


 

Odluka o Budžetu za 2019. godinu (PDF dokument, 841 KB)

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58