logo
Citaj
Budžet Grada Zrenjanina


Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu (PDF dokument, 1.56 MB)

 

Rebalans I za 2018. godinu (PDF dokument, 1.65 MB)

 

Odluka o Budžetu za 2018. godinu (PDF dokument, 1,10 MB)

 

Rebalans I za 2017. godinu (PDF dokument, 1.33 MB)

 

Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu (PDF dokument, 5.60 MB)

 

Odluka o Budžetu za 2017. godinu (PDF dokument, 1,64 MB)

 

Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu (PDF dokument, 4.67 MB)

 

Rebalans II za 2016. godinu (PDF dokument, 2.51 MB)

 

Rebalans I za 2016. godinu (PDF dokument, 2.05 MB)

 

Završni račun za 2015. godinu (PDF dokument 136 KB)

 

Odluka o Budžetu za 2016. godinu (PDF dokument, 2.69 MB)

 

Rebalans II za 2015. godinu (PDF dokument, 3.63 MB)

 

Rebalans I za 2015. godinu (PDF dokument, 1.99 MB)

 

Završni račun za 2014. godinu (PDF dokument 3.26 MB)

 

Odluka o Budžetu za 2015. godinu (PDF dokument, 2.14 MB)

 

Rebalans III za 2014. godinu (PDF dokument, 1805 KB)

 

Rebalans II za 2014. godinu (27. sednica Skupštine grada,;30.10.2014. god.) (PDF dokument, 1.38 MB)

 

Rebalans I za 2014. godinu (PDF dokument, 1.22 MB)

 

Odluka o Budžetu za 2014. godinu (PDF dokument, 776 KB)

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58