logo
Citaj
Budžet Grada Zrenjanina


Dopuna Uputstva za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu (PDF dokument, 363 KB)

 

Uputstvo za pripremu odluke o Budžetu Grada Zrenjanina i finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika sredstava Budžeta Grada Zrenjanina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu (PDF dokument, 1.56 MB)

 

Rebalans I za 2018. godinu (PDF dokument, 1.65 MB)

 

Odluka o Budžetu za 2018. godinu (PDF dokument, 1,10 MB)

 

Završni račun za 2017. godinu (PDF dokument 365 KB)

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58