logo
Citaj
Inspekcijsko - nadzorni poslovi


Godišnji planovi inspekcijskog nadzora za 2018. godinu:

 

Izvestaji o radu inspekcija za 2017. godinu:

 

 

 

Arhiva:

 

KONTROLNE LISTE

 

Građevinska inspekcija

 

Komunalna inspekcija

 

Saobraćajna inspekcija

 

Poreski postupak

 

Budžetska inspekcija

 

Prosvetna inspekcija

 

Inspekcija za zaštitu životne sredine

 

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58