logo
Citaj
Jedinica za internu reviziju


STRATEŠKI PLAN Jedinice za internu reviziju grada Zrenjanina za period od 2018. - 2020. godine.

 

GODIŠNJI PLAN Jedinice za internu reviziju grada Zrenjanina za 2018. godinu.

 

POVELJA interne revizije grada Zrenjanina

 

Sertifikati o stečenom zvanju Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru: 

 

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58