logo
Citaj
Anketa o elektronskoj upravi


 

Anketa o informatičkoj pismenosti i spremnosti građana i poslovnog sektora za korišćenje elektronskih usluga je deo istraživanja o elektronskoj upravi, u kome učestvuje i grad Zrenjanin.

 

Ovo istraživanje sprovodi se u okviru Swiss PRO programa, koji finansira Vlada Švajcarske, sprovodi UNOPS i podržava Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

 

 

Linkovi do anketa za građane i poslovni sektor o korišćenju elektronske uprave (Swiss PRO)

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58