Javne nabavke u toku

 

2020

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKATA U SVOJINI GRADA ZRENJANINA PO MESNIM ZAJEDNICAMA 

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI  OBJEKATA I PARTERNOG UREĐENJA I OBJEKATA SAOBRAĆAJNICA NA JAVNOJ POVRŠINI ZA POTREBE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA  U ULICI PERE DOBRINOVIĆA bb

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

 

RADOVI NA ODRŽAVANJU PARKINGA, PLATOA I TROTOARA  NA TGERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA ODRŽAVANJA POPORAVKE I SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

PARTIJA I-usluga popravke vozila marke«LADA»model KALINA

PARTIJA III- usluga popravke vozila marke «CITROEN» model JUMPER

PARTIJA IV-usluga popravke vozila marke«FIAT»model PUNTO

PARTIJA VI-usluga popravke vozila marke« DACIA» model DUSTER

PARTIJA VIII-usluga popravke vozila marke«OPEL»model CORSA

PARTIJA XII-usluga popravke vozila marke «AUDI» model A6 TDI

PARTIJA XIII-usluga popravke vozila marke «FIAT» model TIPO

PARTIJA XIV-usluga popravke vozila marke «VW» model CRAFTER

 

USLUGA SPAŠAVANJA -ANGAŽOVANJE SPASILACA NA GRADSKOM KUPALIŠTU PESKARA I  IZLETIŠTU TISA

 

NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER

 

USLUGA PREDŠTAMPE, IZRADA KOVERATA SA POVRATNICOM, PERSONALNA ŠTAMPA, MAŠINSKO INSERTOVANJE I UŠTAMPAVANJE PROMENLJIVIH ADRESNIH PODATAKA NA I STRANI POVRATNICE I KOVERTE

 

USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

USLUGA ODRŽAVANJA SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA NA TRI GODINE

 

USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA NA LOKACIJAMA  IZLETIŠTA "TISA" I KUPALIŠTA "PESKARA" U MUŽLJI

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVETU

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GRADSKU UPRAVU