Budžet - arhiva

Budžet

 

2020.

 

2019.
Obrasci za programski budžet - blanko (XLS dokument, 63 KB)
Pregled kapitalnih projekata (XLSX dokument, 260 KB)

Obrazac polugodišnjeg izveštaja o učinku programa za 2019. godinu

2018.
Obrasci za programski budžet - blanko (XLS dokument, 63 KB)

Pregled kapitalnih projekata (XLSX dokument, 244 KB)

2017.

Obrasci za programski budžet - blanko (XLS dokument, 92 KB)

2016.
2015.
2014.