Održana 5. sednica Skupštine Grada

Skupština
Pod predsedavanjem Aleksandra Martona održana je 5. sednica Skupštine Grada Zrenjanina. Iako su za dnevni red najavljene svega tri tačke, rasprava o dnevnom redu trajala je sat i četrdeset pet minuta. Odbornici Srpske radikalne stranke tražili su da se dnevni red dopuni sa gotovo 30 tačaka, što Skupština većinom glasova nije prihvatila. Dnevni red je ipak dopunjen predlozima rešenja o razrešenju direktora Turističke organizacije Grada Zrenjanina i o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije, a jednoglasno je prihvaćen predlog odborničke grupe "Ravnopravnost" da se u dnevni red uvrsti predlog rešenja o osnivanju anketnog odbora koji bi ispitao činjenice vezane za privatizaciju AD "Šinvoz". 
 
Nakon usvajanja dnevnog reda, odbornici su raspravljali o predlogu Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Zrenjanina, na osnovu kog predsednik i članovi pojedinih radnih tela u okviru Skupštine Grada mogu biti birani i iz redova građana, stručnjaka za pojedine oblasti, a ne isključivo iz redova odbornika, kao što je bio slučaj do sada. U obrazloženju predloga Odluke stoji, između ostalog, da je izmena doneta u cilju ubrzanja, pojednostavljenja i efikasnijeg samog izbora skupštinskih radnih tela. Predlog ove Odluke Skupština je usvojila većinom glasova, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin. Usvajanjem ovog predloga, omogućen je nastavak transformacije DP "Grejanje" u javno preduzeće. 
 
Odbornici su, nakon kraće rasprave, usvojili i predlog Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Komisije za dodeljivanje nagrada i priznanja Grada Zrenjanina. Za predsednika Komisije izabrana je Nada Sporin, medicinska sestra, inače odbornik Skupštine Grada, dok su članovi Komisije dramaturg i književnik Uglješa Šajtinac, vaspitač Dragana Đokić, mašinski tehničar Stanko Pekez i profesor Jolanka Kovač. 
 
Zbog otežanih uslova poslovanja, nakon pritvaranja Milana Miloševa, koji je jedini u preduzeću imao pravo potpisa, odbornici su većinom glasova odlučili da donesu rešenje o njegovom razrešenju, a na mesto vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Grada Zrenjanina imenovana je Marina Martinov, ekonomista, zaposlena u ovom javnom preduzeću.  
 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/60/grb_zrenjanin_150px.jpg