Kolektivni ugovor sa sindikatima kulture

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić, predstavnik Ujedinjenih granskih sindikata kulture i umetnosti "Nezavisnost" za Grad Zrenjanin Tibor Farago i predstavnik Samostalnog sindikata kulture i umetnosti za Grad Zrenjanin Viorel Flora potpisali su juče Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Zrenjanin. Ovim kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom, bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovama kulture po osnovu rada, kao i međusobni odnosi učesnika Ugovora. Ugovor je zaključen u ime svih zaposlenih u ustanovama kulture na teritoriji Grada Zrenjanina. 

 
Ovo je, van Beograda, prvi u Srbiji potpisan ugovor između osnivača i ustanova kulture, što dokazuje volju i energiju koju gradska uprava ima prema socijalnom dijalogu, ocenili su potpisnici ugovora. Zamenik gradonačelnika Zrenjanina rekao je da je dobro čuti da je naš grad jedan od lidera i u oblasti dijaloga s predstavnicima sindikata. 
- Nakon dugih pregovora došli smo do teksta ugovora kojim su, nadam se, svi zadovoljni i svoje partnerske odnose moći će da realizuju u potpunosti u narednom periodu – istakao je Goran Kaurić. 
 
 
- Oba sindikata su zajedničkim radom došla do ugovora, a pregovori su trajali dve godine. Aktuelna gradska uprava je pomogla da se ubrzaju procesi pregovaranja i dovedu do zaključivanja ugovora. Mislim da će praksa pokazati da smo svi, koji smo inicirali potpisivanje kolektivnog ugovora, bili u pravu – rekao je Tibor Farago, dok je drugi potpisnik, ispred sindikata, Flora Viorel istakao da će svi zaposleni u ustanovama kulture osetiti boljitak, jer se ugovorom precizno definišu i prava i obaveze i jednih i drugih, što je, do sada, često bilo izricano samo usmeno i stvaralo različite nedoumice. 
 
Zamenik gradonačelnika Goran Kaurić dodao je da se iniciraju razgovori i sa predstavnicima sindikata zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima čiji je, takođe, osnivač Grad Zrenjanin, i da će to biti naredna faza sindikalnog dijaloga i jedan od načina da se adekvatno reaguje u slučaju pojave određenih problema.