Najavljen gradski Sajam informacionih tehnologija

U organizaciji Grada Zrenjanina, Regionalne privredne komore Zrenjanin i Kulturnog centra Zrenjanina, od 9-11. decembra 2008. godine, održaće se Sajam informacionih tehnologija. Predstojeći Sajam će imati izlagački deo u prizemlju Kulturnog centra, gde će se predstaviti lokalne informatičke firme koje se bave prodajom računarske opreme, izradom aplikativnog softera i internet provajdingom, kao i republička javna preduzeća PTT saobraćaja Srbija i Telekom Srbija, dok je u programskom delu (u prilogu) predviđeno održavanje odgovarajućih tehničkih prezentacija u maloj sali Kulturnog centra. 
 
 
Sadržaj programskog dela IT sajma je podeljen na tri tematska dana u periodu od 10-15 časova, a prezentacije su posvećene aktuelnim temama iz oblasti E-uprave u Srbiji i namenjene su zaposlenima u lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i ustanovama, kao i privatnim firmama i preduzetnicima, profesorima, studentima i đacima. 
 
Za prisutvo IT sajmu potrebno je popuniti odgovarajući prijavni formular i poslati ga organizatorima na sledeću e-mail adresu:  sajam@kczr.org  ili putem fax-a broj:  023 562-931 najkasnije do ponedeljka 8.decembra 2008. godine, pri čemu treba naglasiti da je prisustvo svim prezentacijama potpuno besplatno.
 
PROGRAMSKI DEO SAJMA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 
UTORAK, 9. decembar
  
11:00 Svečano otvaranje
11:30 - 12:00
Uvodna prezentacija – Boris Barjaktarović , državni sekretar Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo
12:00 - 12:30 Stanje E-uprave u Srbiji – Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet Niš
12:30 - 12:50 Kako napraviti pristupačan Web sajt? – Republički Zavod za informatiku i internet
12:50 - 13:10 Standardi u izradi Internet prezentacija na novom Web sajtu Grada Zrenjanina – Davor Kikinđanin, Orange Web Studio i Odeljenje za IKT Gradske uprave
13:10 - 13:30 E-learning – Dragan Janković i Dušan Vučković, Elektronski fakultet, Niš
13:30 - 14:00 Korišćenje elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela Pošte – Mr Dragan Spasić, JP PTT saobraćaja ”Srbija”
 
 
SREDA, 10. decembar
 
10:00 - 10:45 Virtualizacija u IT okruženju u preduzeću – Saša Bajić, BS Computer SA
10:45 - 11:15 Microsoft SharePoint servisi i SharePoint portal server u poslovnoj primeni – 
Dijana Koviljac, Smart School Novi Sad
11:15 - 11:30 Legalan softver u poslovnoj primeni – Viktor Moldvaji, Smart School Novi Sad
11:30 - 12:00 Pauza
12:00 - 12:45 Implementacija Live@Edu servisa na zrenjaninskom Tehničkom fakultetu – 
Zoran Subić, Microsoft i Dalibor Dobrilović, Tehnički fakultet ”Mihajlo Pupin” Zrenjanin
12:45 - 13:30 Windows Live servisi kao platforma za razvoj – Miloš Milosavljević, Microsoft
13:30 - 14:00 Pauza
14:00 - 14:30

Novosti u legalizacija Microsoft proizvoda – Uroš Stupljanin, Microsoft Software D.O.O.

 
 
ČETVRTAK, 11. decembar
 
10:00 - 10:15 Uslužni centar i korak više – Alempije Veljović, Tehnički fakultet Čačak
10:15 - 11:00 Integralna rešenja za upravljanje dokumentacijom, poslovnim procesima i
finansijama – Miro Mijović, SRC sistemske integracije Novi Beograd
11:00 - 11:30 Zašto je neophodan ECDL sertifikat? – Dragana Milekić, Škola računara
”Nimiko” Zrenjanin
11:30 - 12:00 Pauza
12:00 - 12:45 GIS u Pošti Srbije – Nikola Trubint, JP PTT saobraćaja ”Srbija”
12:45 - 13:30 Programski paket za GIS – Jožef Čipa, JP Direkcija za izgradnju Grada Subotice i Igor Marinović, Manufaktura Subotica
13:30 - 14:00 Pauza
14:00 - 14:15 Zbrinjavanje kompjuterskog i elektronskog otpada – Gabrijela Pilipović, 
Eko-metal d.o.o. Vrdnik
14:15 – 14:45 Online aplikacija za deljenje obaveza i kontakata – Dragan Radaković i Stanislav  Žirović, Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj ”Banat” Zrenjanin
14:45 - 15:00 Zatvaranje IT sajma 2008.