Obeležava se Svetski dan za osobe sa invaliditetom

Predsednik Skupštine Grada Zrenjanina Aleksandar Marton danas je organizovao prijem povodom 3. decembra, Svetskog dana za osobe sa invaliditetom. Prijemu su prisustvovali predstavnici udruženja i organizacija invalida koje deluju u našem gradu: Udruženja paraplegičara Banata, Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, Udruženja gluvih i nagluvih, Udruženja cerebralne i dečje paralize, Udruženja distrofičara i Udruženja ratnih vojnih invalida.
 
 
Svetski dan za osobe sa invaliditetom obeležava se svake godine radi promovisanja ljudskih prava svih ljudi sa invaliditetom. Ovaj se dan obeležava u svetu od 1993. godine, kada je Komisija UN za ljudska prava pozvala, u rezoluciji od marta iste godine, sve svoje članice da toga datuma "istaknu cilj postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudelovanja osoba s invaliditetom u društvu".
 
Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, oko 10 do 15 odsto svetske populacije, ili više od 500 miliona ljudi, imaju neku neku vrstu invalidnosti, dok je oko 25% pogođeno nekim od problema izazvanih invalidnošću najbliže rodbine. Shodno tome, procenjuje se da ih u Srbiji ima oko 600.000, a u opštini Zrenjanin više od hiljadu. 
 
Brojna udruženja invalida koriste Dan invalida za promociju prava svojih članova na svim nivoima. Namera je da se čovečanstvu pokaže kakav je zapravo život invalida, kakva je njihova najčešće gorka svakodnevnica. Cilj je da se naglasi da prava čoveka važe za sve ljude podjednako, a osnovna prava lica sa hendikepom jesu pravo na jednakost (zabrana diskriminacije), pravo na rad, socijalno obezbeđenje, pristup adekvatnom stanovanju, hrani, obrazovanju, svakom vidu života.
 
Predstavnici organizacija invalida koje deluju u Zrenjaninu danas su, u razgovoru s predsednikom Skupštine Grada Aleksandrom Martonom, izneli probleme koji su prisutni u njihovoj svakodnevnici, a generalno se tiču zapošljavanja, nepostojanja adekvatnih prostorija za zajednička okupljanja i rad udruženja, teškoća prilikom prevoza i izostanka sistemskih rešenja za poboljšanje kvaliteta života invalida. Rešavanje pojedinih navedenih problema nagovešteno je još tokom prošlogodišnjeg prijema, međutim, do realizacije nije došlo. Predsednik zrenjaninske Skupštine izneo je kao realnu mogućnost da se, u okviru lokalne samouprave, formira stručno telo koje bi se bavilo pitanjima od značaja za osobe sa invaliditetom i još jednom istakao i potrebu i civilzacijsku obavezu da se o invalidima i njihovima problemima ne razmišlja i razgovara samo tokom jednog dana u godini, već da briga bude stalna.