Postavlja se pomoćnik gradonačelnika za primarnu zdravstvenu zaštitu

Pod predsedavanjem zamenika gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kaurića, danas je održana 11. sednica Gradskog veća, sa dnevnim redom od, praktično, samo jedne tačke. Većnici su jednoglasno prihvatili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina. 
Ovim Predlogom, kako je obrazložila Aleksandra Odavić Mak, načelnica Gradske uprave, otvara se mogućnost za postavljenje pomoćnika gradonačelnika za primarnu zdravstvenu zaštitu. On će imati zaduženja da predlaže projekte i sačinjava mišljenja u vezi sa primarnom zdravstvenom zaštitom na teritoriji Grada Zrenjanina koja obuhvata zaštitu i unapređenje zdravlja, preventivnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveno vaspitanje i savetovanje, sprečavanje i rano otkrivanje malignih bolesti, rehabilitaciju dece i omladine i slično. 
 
Iako tokom današnje sednice nisu pominjana konkretna imena, prema nezvaničnim informacijama za izbor na mesto pomoćnika gradonačelnika za primarnu zdravstvenu zaštitu pominje se bivši predsednik Skupštine opštine Zrenjanin dr Zlatomir Kozlovački.