Saopštenje Kriznog štaba

U kabinetu zamenika gradonačelnika Zrenjanina danas je održan redovni sastanak Kriznog štaba za praćenje situacije u vezi sa snabdevanjem Grada Zrenjanina energijom. Situacija u ovom trenutku je stabilna i ne očekuju se pogoršanja  tokom narednih sedam do osam dana. 
 
Stanje sistema snabdevanja gasom je na sistemu redukcije, što znači da industriji neće biti isporučivanja gasa,  dok je ovakav režim priliva gasa u Srbiju. Nesmetano će biti snabdevanje svih prioritetnih ustanova, kao i domaćinstava na teritoriji Grada Zrenjanina, koji nemaju mogućnost prelaska na alternativne vidove energije. Potpune normalizacije neće biti sve dok ne počne da pritiče gas iz Rusije.
 
Toplotna energija se proizvodi iz nove termo toplane (Te-To) koja je priključena na mrežu i ima rezerve mazuta za nesmetan rad tokom narednih  dvadeset dana, ako potraju ovakvi klimatski uslovi. Obezbeđena je i nova količina mazuta, tako da se ni u narednom periodu ne očekuju problemi.
Ukoliko nalog dispečera EPS-a bude da se nova Te-To skine sa mreže i proizvodnju toplotne energije preuzme stari pogon, postoje rezerve mazuta i za rad tog starog pogona, koje su manje, ali dovoljne za nesmetano snabdevanje uz priliv novih količina mazuta koji je takođe obezbeđen.
 
Snabdevanje električnom energijom je zadovoljavajuće, iako sistem radi na granici maksimalnog opterećenja. Ne postoje ograničenja u isporukama električne energije, niti se u narednom periodu očekuju.
 
Sistem daljinskog grejanja radi bez većih problema i na zadovoljavajućem nivou. Dešavaju se kvarovi u pojedinim delovima grada, koji se otklanjaju u najbržem mogućem vremenu, tako da ni jedan korisnik DP "Grejanje" nije ostao bez isporuke toplotne energije.
 
Da bi se održalo ovakvo stanje i u narednom periodu, apeluje se na sve korisnike i potrošače da maksimalno štede u potrošnji svih vidova energije, a svim korisnicima gasa koji koriste alternativna goriva, da i dalje, u okviru svojih mogućnosti, ostanu pri istom.
Sve eventualne neredovne isporuke energije nisu rezultat redukcije, nego određenih havarija, pa svi korisnici u tim situacijama treba da se obrate dispečerskim centrima, koji će organizovati, otklanjanje kvarova.Sve dežurne ekipe su maksimalno mobilizovane.