Dimničarina i revizija budžeta pod lupom opozicije

Juče je održana 9. sednica Skupštine grada Zrenjanina, na čijem se dnevnom redu našlo 68 tačaka. Iako se dve trećine tačaka odnosilo na kadrovska rešenja, odnosno razrešenja i imenovanja pojedinih članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova i školskih odbora, prvi deo sednice ipak je protekao u višesatnoj diskusiji. Na početku sednice, kojoj je prisustvovalo 65 odbornika, skupštinska većina odbila je nekoliko predloga odbornika opozicije za dopunu dnevnog reda. Raspravu je izazvao predlog predsednika odborničke grupe SRS Saše Santovca da se formira komisija za izradu odluke o pomoći trudnicama i porodiljama sa teritorije Grada Zrenjanina. Predsednik odborničke grupe "Za evropski Zrenjanin" Predrag Jeremić rekao je da odbijanje većine da na ovom zasedanju prihvati ovaj predlog ne znači da lokalna samouprava neće razmatrati mogućnosti za pomoć trudnicama i porodiljama. 
 
Odbornici su, kao retko kada, postigli jedinstvo jednoglasno usvajajući izveštaj Anketnog odbora o razlozima za pokretanje stečajnog postupka nad AD "Šinvoz" i predlog mera i aktivnosti u cilju otklanjanja negativnih posledica režiranog slučaja. Izveštaj je prezentovao predsednik Anketnog odbora Branislav Markuš koji je rekao da je odbor radio bez pritisaka i stranačkih isključivosti i da je, osim svih činjenica vezanih za privatizaciju AD "Šinvoz", u izveštaju dat i predlog daljih mera u cilju razrešenja slučaja. Podržana je i inicijativa Branislava Markuša i još nekoliko odbornika da Anketni odbor preraste u stalno radno telo, koje bi pratilo dalji razvoj događaja oko "Šinvoza", ali i oko privatizacije drugih zrenjaninskih preduzeća, koja su u sličnoj poziciji. 
 
Bez prisustva javnosti, Skupštini grada je predočena Informacija u vezi sa stanjem javne bezbednosti na području Grada Zrenjanina za 2008. godinu, dok je gotovo dvosatnu diskusiju izazvao predlog Odluke o uslovima i načinu vršenja komunalne delatnosti obaveznih dimničarskih usluga na teritoriji Grada Zrenjanina.  
 
Nakon što je predsednik radne grupe za donošenje ove Odluke i član Gradskog veća Imre Fazekaš obrazložio Odluku, odbornici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije izlazili su za govornicu kritikujući pojedine odredbe Odluke, a najviše primedbi bilo je na dosadašnje uočene nepravilnosti i način na koji je sprovođena prvobitna odluka o naplati ovih usluga. Odluka je potom usvojena većinom glasova.
 
Raspravu je izazvao i predlog Odluke o načinu držanja domaćih životinja na teritoriji Grada Zrenjanina, dok je najveće nezadovoljstvo od strane odbornika opozicije izazvao predlog Odluke o neangažovanju revizora za završni račun budžeta Grada Zrenjanina za 2008. godinu. Podsećajući na činjenice da je nalogodavac izvršenja budžeta za 2008. godinu, gradonačelnik Goran Knežević, u pritvoru, odbornici Srpske radikalne stranke izneli su zaključak da zahtev za neangažovanjem revizora predstavlja potvrdu nepravilnosti u trošenju gradskih budžetskih sredstava.
 
Reagujući na izrečeno za govornicom, zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić rekao je da lokalna samouprava ne izbegava reviziju budžetskog računa, već da će to, najverovatnije u Zrenjaninu među prvim gradovima u Srbiji, učiniti ovlašćena komisija koja je pred formiranjem od strane Vlade Srbije. Neangažovanje neke druge revizorske kuće, praktično, predstavlja uštedu finansijskih sredstava iz gradskog budžeta, jer se isti posao ne bi obavljao dva puta, istakao je Kaurić. Odluka je usvojena većinom glasova odbornika. 
 
Nakon što je Radio Zrenjanin, posle 18. tačke dnevnog reda, prekinuo direktan prenos skupštinskog zasedanja, odbornici Srpske radikalne stranke napustili su salu. Preostale odluke usvojene su od strane skupštinske većine bez rasprave.