Osniva se Savet za osobe s invaliditetom

Na osnovu zaključaka donetih tokom susreta s predstavnicima gradskih organizacija invalida, prilikom obeležavanja Svetskog dana za osobe s invaliditetom, 3. decembra prošle godine, i današnjeg susreta s predsednikom Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Vladimirom Paninom, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton najavio je osnivanje Saveta za osobe s invaliditetom. 
 
Ovaj Savet, kako je zamišljeno, biće osnovan kao telo lokalne samouprave, i u njegovom sastavu naći će se po jedan predstavnik svih organizacija invalida koje deluju u našem gradu, kao i predstavnici lokalne samouprave. 
 
Ideja je da se sva egzistencijalna pitanja vezana za život i rad osoba s invaliditetom  kanališu putem Saveta. Način rada Saveta biće uređen posebnim  odlukama i aktima Skupštine grada, čija će se izrada uskoro naći u redovnoj skupštinskoj proceduri.