Poznati dobitnici nagrada Fonda "Ljilja i Milka Mijatov"

Upravni odbor Fonda "Ljilja i Milka Mijatov" na jučerašnjoj sednici doneo je odluku o ovogodišnjim nagradama najboljim studentima. Nagrade Fonda dobili su Valentina Pau, studentkinja četvrte godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu,  Tamara Nikolič, studentkinja Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, Dušanka Milanov, studentkinja pete godine na istom fakultetu, Maja Siljanovski, student druge godine TF "Mihajlo Pupin" i Marijana Milanović, student druge godine TF "Mihajlo Pupin". Prosečna ocena svih nagrađenih je deset.
 
Svečano uručenje ovogodišnjih nagrada Fonda "Ljilja i Milka Mijatov" biće održano u Gradskoj biblioteci "Žarko Zrenjanin" 14. marta u 11 časova. Na javni poziv Fonda ove godine se javilo 55 studenata.
 
Kako je saopšteno na nedavno održanoj konferenciji za novinare, pojedinačni iznos nagrade za ovogodišnje dobitnike iznosi 40 hiljada dinara.  
 
Fond je registrovan februara prošle godine i već u martu 2008. dodelio je nagrade izuzetnim studentima državnih fakulteta, kada je nagrade dobilo petoro mladih i uspešnih ljudi.