Pupin – sedam godina do povelje počasnog građanina

Na današnji dan, 12. marta 1935. godine, u Njujorku je preminuo Mihajlo Pupin, naučnik svetskog glasa, profesor na Kolumbija univerzitetu i počasni konzul Srbije u Sjedinjenim američkim državama. Mihajlo Pupin, rođen 1854. godine u obližnjem selu Idvoru, drugi je, po hronologiji, počasni građanin Zrenjanina, tadašnjeg Velikog Bečkereka. 
 
 
Pripremajući podatke za novu internet prezentaciju Grada Zrenjanina, na kojoj su, između ostalog, pobrojani i svi počasni građani naše varoši, posebna provera bila je neophodna baš u slučaju Pupina. Za počasnog građanina on je proglašen, bar kako se do nedavno smatralo, 1928. godine. Međutim, u zrenjaninskom Istorijskom arhivu pronađeni su dokumenti na osnovu kojih se zaključuje da je tadašnja gradska administracija odluku o dodeljivanju priznanja Pupinu donela još 31. avgusta 1921. godine, a da je proteklo punih sedam godina dok nije izrađena adekvatna diploma, kojom se dokazuje da je Pupin zaista i postao počasni građanin!
 
Naime, u rešenju koje je potpisao tadašnji gradski načelnik Bogoljub Aleksić, a koje datira od  25. septembra 1921. godine, Gradski senat u Velikom Bečkereku rešava "da se za g. Mihajla I. Pupina, koji je izabran za počasnog građanina ovog grada, nabavi diploma kod grafičkog zavoda "Grafika" u Beogradu i da se u tu svrhu zatraži ponuda, kao i nacrti za odnosnu diplomu. Umoljava se stoga "Grafika" da ovom Senatu pošalje nacrte i ponude za diplomu."
 
Dalja sudbina ovog zahteva ostala je nepoznata, ali on, izvesno, nije realizovan. U drugom dokumentu, datiranom od 16. januara 1928. godine, a potpisanom u ime gradskog načelnika od strane gradskog beležnika, Gradski senat u Velikom Bečkereku doneo je rešenje u kom se razmatra predlog akademskog slikara Afanasija Šeloumova da – izradi diplomu za počasnog građanina Velikog Bečkereka g. Mihajla Pupina!
 
"Gradski Savet određuje u komisiju g. Dr Božu Ankića, gr. odvetnika, g. dr Bogdana Stojakovića, gr. vel. beležnika i g. Timotija Rajića, gr. adm. Savetnika, da izrade skicu za izradu diplome, koja će se Gr. Savetu podneti.", stoji, između ostalog, u ovom dokumentu. 
 
Na osnovu činjenice da je dugo kao godina proglašenja Pupina za počasnog građanina datirala upravo ova, 1928. godina, opravdano se pretpostavlja da je ovo rešenje sprovedeno u delo i da je, sedam godina nakon proglašenja za počasnog građanina, velikom naučniku pripala i odgovarajuća diploma. 
 
Obeležavajući datum smrti jednog od najumnijih Srba rođenih na ovim, nama bliskim, prostorima, ispravljamo i često prisutnu grešku o proglašenju Mihajla Pupina za počasnog građanina Zrenjanina. I zahvaljujemo Istorijskom arhivu u Zrenjaninu na sačuvanim dokumentima i njihovom prezentovanju javnosti posle dugog niza godina...