Saopštenje predsednika Skupštine grada

Povodom natpisa u štampi koji se odnose na preporuku Ministarstva ekonomije, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton oglasio se sledećim saopštenjem: 
 

Lokalna samouprava Grada Zrenjanina protivi se preporuci Ministarstva ekonomije  da se prekinu sva suđenja i zamrznu izvršenja pravosudnih sudskih odluka, koje se tiču radnih odnosa. Ova preporuka naročito pogađa grad Zrenjanin, jer se trenutno vodi mnogo radnih sporova vezanih za postupke privatizacije preduzeća. Objašnjenje da "trenutno postoji viša sila, a to je ekonomska kriza", znači da bi teret krize podnosili samo radnici i pri tome bi im bilo onemogućeno da ostvaruju svoja prava po osnovu sudskih presuda. U sklopu ovoga, smatram da bi  Ministarstvo ekonomije, umesto predloženog, trebalo da inicira formiranje posebnih sudova koji bi se efikasnije bavili problematikom radnih sporova – kaže se u saopštenju predsednika Skupštine grada Aleksandra Martona.