Dvanaesta sednica Skupštine grada Zrenjanina - nastavak u utorak

Skupština
Po 12. put u ovom sazivu danas su zasedali odbornici Skupštine grada Zrenjanina. Sednica, čijem je početku prisustvovao 61 odbornik, počela je, poput prethodnih, dugotrajnom raspravom o dnevnom redu i iznošenjem većeg broja predloga za njegovu dopunu. U tome su prednjačili odbornici opozicije, pre svih Srpske radikalne stranke, čije predloge Skupština nije prihvatila. Jednoglasno je usvojen predlog većinske koalicije "Za evropski Zrenjanin" o prihvatanju ostavke odbornika ove koalicije Vase Jovanova i izboru Dragana Prekajskog za novog odbornika. Posle verbalnog duela za govornicom odbornika SRS Siniše Gajina i odbornice koalicije "Za evropski Zrenjanin" Biljane Stajić, usvojen je njen predlog za dopunu dnevnog reda tačkom kojom se predlaže da Srpska radikalna stranka učestvuje u izgradnji dečjih vrtića u MZ "Gradnulica" i MZ "Berbersko-Bolnica". 
 
Skupština je potom prihvatila ostavku odbornika Vase Jovanova i izabrala za novog odbornika Dragana Prekajskog, člana stranke G17 plus, koji je izgovorio tekst svečane obaveze.
 
Odbornici Srpske radikalne stranke učestvovali su u jednočasovnoj raspravi povodom dve tačke dnevnog reda - Predloga Odluke o završnom računu budžeta Grada Zrenjanina za 2008. godinu i Predloga Odluke o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u gradu Zrenjaninu. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Zrenjanina za 2008. godinu rezultirao je raspravom u kojoj su odbornici SRS iznosili primedbe na način na koji su trošena budžetska sredstva u protekloj godini. Predlog odluke usvojen je većinom glasova, kao i Predlog Odluke o socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti građana u Gradu Zrenjaninu, kojim se utvrđuje pravo na smeštaj u sigurnu kuću za žene i žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima, kao i pravo na korišćenje usluge narodne kuhinje. Odlukom je propisano da će se bliži uslovi i kriterijumi za korišćenje prava na smeštaj u sigurnu kuću za žene i decu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima urediti posebnim ugovorom izmeću Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina i Grada Zrenjanina. Pravo na korišćenje usluge narodne kuhinje, krug lica i uslovi za ostvarivanje ovog prava regulisaće se Pravilnikom o radu narodne kuhinje.
 
Usvojen je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Kako je obrazložila načelnica Gradske uprave Aleksandra Odavić – Mak, radi efikasnijeg rada uprave pristupilo se spajanju Službe lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja i Službe investicija u jedno odeljenje – Odeljenje lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja i investicija.
 
Diskusiju je izazvao i Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova, kojom se, na osnovu predloga Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova, skraćuje rok sa deset godina na pet, koliko mora da prođe od smrti neke ličnosti da bi se prema njoj utvrdilo ime ulici, trgu ili drugom delu naseljenog mesta. Odbornici Srpske radikalne stranke donošenje ove odluke doveli su u vezu s namerom vlasti da jednoj ulici u Zrenjaninu dodeli ime ubijenog premijera Srbije, dr Zorana Đinđića. To je izazvalo polemiku između suprotstavljenih skupštinskih i političkih strana, tokom koje je bilo žučnih reči i intervencija predsedavajućeg Skupštine, koji nije dozvoljavao napade radikala na  pokojnog Đinđića.Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova je usvojena većinom glasova, nakon čega je, oko 14.30 časova, usledila pauza. 
 
 
U nastavku sednice Skupština je većinom glasova prihvatila Informaciju o ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim rashodima u periodu januar – mart 2009. godine. I ovu tačku odbornici Srpske radikalne stranke iskoristili su za diskusiju tokom koje su iznosili primere, po njima, neracionalnog i nenamenskog utroška budžetskih sredstava. U informaciji se, između ostalog, navodi da su u ovom periodu ostvareni ukupni javni prihodi u iznosu od 594.258.242 dinara, što je u odnosu na isti period 2008. godine smanjenje za 20,6%. U nominalnom iznosu javni prihodi su smanjeni za 154.343.664 dinara. U strukturi prihoda uočava se smanjenje učešća Republike u ukupno naplaćenim prihodima sa 35,5% na 17,2%, Pokrajine sa 33% na 5,6% i Grada sa 30,5% na 22,7%. 
 
Prihvaćena je i Informacija o izvršenju prolećne setve i priprema za žetvu 2009. godine na teritoriji Grada Zrenjanina, kao i Informacija o položaju učesnika ratova. Usvojen je i Izveštaj o izvršenju plana rada i poslovanja za period I – XII 2008. godine Opšte bolnice "Dr Đorđe Joanović" Zrenjanin. 
 
Nakon ove tačke dnevnog reda i dogovora s predsednicima odborničkih grupa, predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton prekinuo je sednicu. Preostalih petnaest tačaka dnevnog reda biće razmatrano u utorak, 16. juna, u 10 časova. 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/289/grb_zrenjanin_150px.jpg