Obaveštenje

Obaveštamo sva izbegla i interno raseljena lica kao i lica koja su imala status izbeglice, sada sa boravištem, odnosno, prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, da je raspisan oglas za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja, odnosno za adaptaciju starih kuća ili završetak započete gradnje stambenog objekta. 

Oglas je otvoren od 27. Avgusta do 11. septembra 2009. godine.  
   
Primerak oglasa se može dobiti u povereništvu za izbeglice u Zrenjaninu i u svim mesnim kancelarijama , a formular prijave i sve dodatne informacije u povereništvu za izbeglice u Gradskoj upravi grada Zrenjanina , Trg Slobode 10 ili na telefon 560 – 050. 


Oglas za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina. - (pdf dokument veličine 77 KB)