"Građanski parlament 023" razgovarao o kriterijumima za konkurs namenjen lokalnim NVO

"Građanski parlament 023" održao je u ponedeljak, 14. septembra, drugu sednicu, kojom je predsedavao akademski slikar Rastko Stefanović. Najvažnija tačka Dnevnog reda odnosila se na kriterijume pod kojima je lokalna samouprava do sada raspisivala i dodeljivala sredstva iz budžeta namenjena projektima lokalnih udruženja građana. Konkurs za lokalne NVO je, do sada, raspisivan svake godine od 2001. do 2008. Ove godine, zbog restrikcije budžeta, isti najverovatnije neće biti raspisan. "GP 023" je zauzeo jednoglasni stav da će se založiti kako bi se poboljšali uslovi za rad NVO. Odlučeno je da se uputi predlog lokalnom parlamentu da se donese odluka o fiksnom iznosu za visinu sredstava koja bi se dodeljivala putem ovog konkursa. Predlog "GP 023" je da to bude 0,2% od usvojenog budžeta svake kalendarske godine. Ovaj predlog će biti upućen Skupštini grada Zrenjanina.
 
 
Takođe, jednoglasno je usvojen predlog da tročlana delagacija "GP 023" započne razgovore sa Draganom Grgić, načelnicom Odeljenja za poslove društvenih delatnosti pri Gradskoj upravi Zrenjanin, jer ova služba lokalne samouprave raspisuje pomenuti konkurs. Cilj je da se razmotre sve mogućnosti za postizanje veće transparentnosti u radu komisije za dodelu sredstava i samih uslova konkursa. Ovu delegaciju će činiti Smiljana Tucakov, Miroslav Tubić i Dragan Stajić.