Međunarodni dan tolerancije

U mnogim gradovima Srbije, kao i u celom svetu, danas se obeležava Međunarodni dan tolerancije, uz podsećanje da tolerancija ne znači da je svima sve dozvoljeno, već da svi imaju ista prava.
 
"Tolerancija je vrednost koja čini mir mogućim i doprinosi zamenjivanju kulture rata kulturom mira", naglašeno je u Deklaraciji UN o principima tolerancije, usvojenoj na Generalnoj konferenciji UNESKO-a u Parizu 16. novembra 1995. godine, kada je i proglašen Međunarodni dan tolerancije.
 
Članice UNESKO-a izrazile su tada uznemirenost zbog porasta netolerancije, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnog nacionalizma, rasizma, antisemitizma, isključivanja, marginalizacije i diskriminacije, usmerenih protiv nacionalnih, etničkih, verskih ili jezičkih manjina, izbeglica, radnika migranata.
 
Deklaracija Ujedinjenih nacija, čija potpisnica je i Srbija, osuđuje postupke nasilja i zastrašivanja prema pojedincima, ljudima kojima se ugrožavaju sloboda mišljenja i izražavanja - što sve preti učvršćivanju mira i demokratije, na nacionalnom i na međunarodnom planu i predstavlja prepreke razvoju.
 
"Tolerancija znači prihvatanje činjenice da ljudska bića, prirodno raznovrsna po izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrednostima, imaju pravo da žive u miru i budu to što jesu. To takođe znači da se nečiji stavovi ne mogu nametati drugima", piše u Deklaraciji o principima tolerancije.
 
Povodom Međunarodnog dana tolerancije, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton rekao je da ustavna i zakonska prava moraju biti poštovana za sve građane, bez obzira na bilo koje razlike.
- Mi, na žalost, imamo danas u Srbiji pojavu nekih oblika netolerancije i današnji dan  je prilika da se naglasi da na svetu, među šest milijardi ljudi, verovatno ne postoje dva čoveka koja potpuno identično razmišljaju, i zato treba ispoštovati pravo svakog na različito mišljenje. Na nama, koji smo na određenim pozicijama u lokalnoj samoupravi, državnoj upravi i političkim strankama, je da širimo ideju tolerancije – istakao je predsednik zrenjaninske Skupštine.