Međunarodni dan osoba s invaliditetom

U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Prema procenama Ujedinjenih nacija, 10 odsto ukupne svetske populacije čine osobe sa nekim oblikom invaliditeta, u Srbiji takvih osoba ima oko 800.000, a u Zrenjaninu više od hiljadu. Nažalost, ove se osobe svakodnevno susreću s otvorenom ili prikrivenom diskriminacijom, od kretanja po javnim površinama, pristupanja javnim objektima i ustanovama, do problema u školovanju, zapošljavanju i na radu. 
 
Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton saopštava da država i društvo moraju poboljšati položaj osoba s invaliditetom.
- I lokalna samouprava u Zrenjaninu ima civilzacijsku obavezu da o invalidima i njihovim problemima ne razmišlja i razgovara samo tokom jednog dana u godini, već da briga bude stalna. Iako je proteklih godina realizovan niz akcija usmerenih ka poboljšanju života naših sugrađana s različitim oblicima invaliditeta, činjenica je da se može i mora učiniti više. Apelujem i ovom prilikom na zakonodavne vlasti na višim nivoima da što pre sve propise iz ove oblasti usklade s Evropskom poveljom o pravima osoba sa invaliditetom, a izvršne vlasti da ih dosledno primenjuju. Samo na taj način, briga o osobama s invaliditetom, koje su i naši sugrađani, rođaci, prijatelji ili poznanici, neće ostati "mrtvo slovo na papiru" – kaže se u saopštenju predsednika Skupštine grada Zrenjanina Aleksandra Martona.
 
Međunarodni dan osoba s invaliditetom obeležava se svake godine radi promovisanja ljudskih prava svih ljudi s invaliditetom. Ovaj se dan obeležava u svetu od 1993. godine, kada je Komisija UN za ljudska prava pozvala, u rezoluciji od marta iste godine, sve svoje članice da toga datuma "istaknu cilj postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudelovanja osoba s invaliditetom u društvu".