Održana 17. sednica Skupštine grada

Skupština
Danas je održana 17. sednica Skupštine grada, na čijem se dnevnom redu našlo više odluka iz oblasti urbanizma, kao i dvadesetak tačaka sa predlozima rešenja o promenama članova upravnih, nadzornih i školskih odbora.  
 
Početku današnje sednice prisustvovalo je 63 odbornika, a usvajanju dnevnog reda prethodilo je podnošenje nekoliko predloga o njegovoj dopuni. Skupština je jednoglasno u dnevni red uvrstila dva predloga predstavnika opozicije – predsednik odborničke grupe Srpske radikalne stranke Saša Santovac predložio je da Skupština donese odluku za koje bi prioritetne projekte Grad Zrenjanin konkurisao za sredstva Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine za narednu godinu, dok je Zorica Stefanov (DSS) predložila formiranje skupštinskog odbora za saradnju s mesnim zajednicama. 
 
Predlog Saše Santovca za govornicom je podržao i gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov, a Skupština je potom donela obavezujući zaključak o uvrštavanju ove tačke u dnevni red naredne sednice, u četvrtak, 17. decembra, nakon što će predstavnici svih odborničkih grupa definisati predloge i pripremiti materijal za skupštinsko odlučivanje. 
 
Predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton saopštio je i da će ubuduće odbornička grupa Pokret "Ravnopravnost" u Skupštini funkcionisati pod imenom "Socijaldemokratska partija Srbije – Ravnopravnost", a da su posebnu odborničku grupu formirali odbornici G17 plus. Na čelu ove odborničke grupe biće Endre Dorogi. Prvi korak u prekjuče ozvaničenoj saradnji ove dve odborničke grupe danas je manifestovan u promeni mesta sedenja odbornika, jer su se odbornici dosadašnje "Ravnopravnosti" i G17 plus "grupisali" i seli jedni do drugih. 
 
Pre rasprave o predlogu Odluke o usklađivanju Generalnog plana Zrenjanina 2006-2026. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, izvestilac, članica Gradskog veća Danica Vulin, rekla je da su sve lokalne samouprave za naseljena mesta sa više od 30 hiljada stanovnika u obavezi da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona (11.09.2009. - 11.12.2009) donesu odluku o usklađivanju Generalnih planova sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na generalni urbanistički plan, i donesu odluke o izradi Planova generalne regulacije na celom građevinskom području naseljenog mesta po delovima nasaljenog mesta. U skladu s tim, Skupština je danas usvojila i odluke o izradi Prostornog plana grada Zrenjanina i izradi planova generalne regulacije prostornih gradskih celina Centar, Mala Amerika, Gradnulica, Dolja, Jugoistok, Mužlja, Berbersko-bolnica i Bagljaš.
 
Skupština je većinom glasova, uz jedan uzdržan, donela rešenje o obrazovanju Odbora za saradnju sa mesnim zajednicama. U sastav Odbora uvršteno je ušlo devet odbornika, iz svih odborničkih grupa, a njegov zadatak biće da razmatra pitanja od značaja za rad mesnih zajednica, a prvenstveno pitanja finansiranja, organizacije i unapređenja komunalne, socijalne i zdravstvene delatnosti, kao i druga pitanja od značaja za rad i uspešno funkcionisanje mesnih zajednica i da sarađuje s Gradonačelnikom grada Zrenjanina i Gradskim većem grada Zrenjanina u navedenoj oblasti.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/458/grb_zrenjanin_150px.jpg