Zajedničko saopštenje gradonačelnika Zrenjanina i predsednika Skupštine grada, povodom najave stečaja ili likvidacije u Zrenjaninskoj industriji piva

Gradonačelnik Zrenjanina, dr Mileta Mihajlov, i predsednik Skupštine grada Zrenjanina, Aleksandar Marton, izdali su danas zajedničko saopštenje, povodom najave Narodne banke Srbije o pokretanju stečaja ili likvidaciji velikog broja preduzeća u Srbiji:
 
"Narodna banka Srbije objavila je spisak preduzeća u Srbiji kojima je dat rok od dva meseca da pokrenu stečajni postupak ili će, u suprotnom, biti likvidirana i brisana iz registra preduzeća. Nažalost, među njima se našla i Zrenjaninska industrija piva, najstariji privredni kolektiv u gradu i dugi niz decenija nosilac privrednog razvoja.
 
Danas razgovaramo o jubilarnim "Danima piva", a u situaciji smo da ostanemo bez pivare. Nakon objave Narodne banke Srbije, Grad Zrenjanin ima zakonsku obavezu i interes da se uključi u proces rešavanja problema prisutnih u pivari, s obzirom da se radi o preduzeću koje bi, nesporno, moglo da bude konkurentno na tržištu i čija je reorganizacija moguća.
 
Grad Zrenjanin ima određenih potraživanja prema pivari, pre svega kroz naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poreska dugovanja. Gradonačelnik Zrenjanina posetio je Agenciju za privatizaciju Republike Srbije i Poresku upravu, s ciljem da ukaže na zainteresovanost Grada za uključivanje u postupak stečaja, i ti će se kontakti intenzivirati. Istovremeno, na nivou lokalne samouprave, razmatraju se mogućnosti za najefikasnije delovanje Grada i zaštitu njegovih interesa. Stečajni postupak jeste dugotrajan i neizvestan, ali bi likvidacija nekadašnjeg "zaštitnog znaka" zrenjaninske privrede imala još teže i dalekosežnije posledice. Grad Zrenjanin upotrebiće sve zakonske mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju da do toga, ipak, ne dođe."