Aktuelnosti u vezi sa kandidaturom Grada Zrenjanina za ''Evropsku prestonicu kulture'' 2020. godine

Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton saopštio je da je u toku više aktivnosti, vezanih za proces kandidature Grada Zrenjanina za "Evropsku prestonicu kulture" 2020. godine, i da jednu od tih aktivnosti predstavlja raspisivanje konkursa za izradu idejnog rešenja loga i slogana kandidature.
 
"Konkurs je obvjavljen u poslednjem broju lista "Zrenjanin", kao i na zvaničnom sajtu Grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs, na stranici "Konkursi i obaveštenja", a cilj konkursa jeste da se dobije idejno rešenje loga, koji treba da definiše vizuelni identitet kandidature Zrenjanina, kao i slogan, koji treba efektno i u nekoliko reči da izrazi suštinu naše kandidature.
 
Pozivam sve zainteresovane građanke i građane da uzmu učešće u ovim aktivnostima, kao i da se kasnije uključe u ovaj proces, predlaganjem konkretnih programa, akcija i manifestacija koje bi doprinele uspehu naše kandidature. Samo angažovanjem svih raspoloživih potencijala i resursa možemo na adekvatan način odgovoriti zahtevima Evropske komisije, koja je zadužena za sve poslove u vezi sa projektom "Evropske prestonice kulture".
 
Jedna od aktivnosti koju ćemo intenzivirati jeste i jačanje međunarodnih kontakta Grada Zrenjanina, jer smatramo da je lobiranje i upoznavanje drugih s našim namerama takođe značajno za uspešnu promociju van naše zemlje. 
 
Takođe, predstojećim promovisanjem i potpisivanjem "Agende 21", Zrenjanin će ući u red malog broja svetskih gradova i biti drugi u Srbiji, posle Novog Sada, sa usvojenim međunarodnim strateškim dokumentom koji definiše i uspostavlja osnove odgovornosti gradova i lokalnih samouprava za kulturni razvoj. Ovim će naš grad načiniti značajan iskorak u ovoj oblasti i konkretnim akcijama pokušati da u potpunosti opravda kandidaturu za "Evropsku prestonice kulture" - kaže se u saopštenju predsednika Skupštine grada Zrenjanina Aleksandra Martona.