Dvadeset sedmi put zasedala Skupština grada

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina danas su zasedali po 27. put u ovom sazivu. Na dnevnom redu našlo se 38 tačaka, a dopunom je proširen za još tri tačke.
 
Skupština je usvojila tri predloga koje je izneo predsednik Odborničke grupe Srpske radikalne stranke Saša Santovac. Skupština se obavezala da na narednoj sednici donese predlog odluke o pomoći trudnicama do punog iznosa primanja koja imaju dok su zaposlene, a koji u periodu održavanja trudnoće iznosi 65%. Ovakva odluka primenjuje se u nekoliko gradova u Srbiji, pa je, između ostalog, i to bio jedan od osnova za predlaganje Skupštini Zrenjanina da učini isto. Santovac je pomenuo i da je peticiju sa istim zahtevom potpisalo oko 4000 Zrenjaninaca i da se ovde ne radi o političkom marketingu, već o humanoj i ljudskoj akciji. 
 
Usvojen je i predlog rešenja o formiranju Komisije koja bi sačinila izveštaj o načinu utroška sredstava namenjenih izgradnji nove kotlarnice JKP "Gradska toplana" u Zrenjaninu  i predlog rešenja o imenovanju članova Komisije. Usvojen je i predlog iniciran od strane Gradskog veća, da Skupština razmotri Informaciju o preduzetim i planiranim aktivnostima na rešavanju pitanja "Obilaznice oko grada Zrenjanina" i izmeštanja teškog teretnog saobraćaja iz grada.
 
Skupština je u prvom delu rada usvojila Predlog Zaključka o izmeni Zaključka u vezi sa razmatranjem aktuelne situacije DOO ''IPOK'' Zrenjanin, utvrdila Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice ''Lazarevo''  Lazarevo za period od 01.01.2011. do 31.12.2015. godine, predlog Odluke o raspisivanju referenduma na teritoriji iste mesne zajednice, predlog Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru. 
 
Diskusiju je izazvao Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke  o budžetu grada Zrenjanina za 2010. godinu, na osnovu kog je došlo do korekcije očekivanih prihoda i rashoda za 116 miliona dinara. Predlog je usvojen većinom glasova. 
 
U skladu s usvojenom Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2010. godine, usvojeni su i zaključci o prihvatanju izmena programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Zrenjanin. 
 
Direktor JKP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada" Branislav Knežević izvestio je Skupštinu grada o preduzetim i planiranim aktivnostima na rešavanju pitanja obilaznice oko grada. On je naveo da je na snazi novi režim saobraćaja za teška teretna vozila, ali da se problem u potpunosti može rešiti samo dovršetkom oko 7,3 km obilaznice, uključujući izgradnju mosta preko Begeja i nadvožnjaka preko železničke pruge. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za nastavak radova, a po Kneževićevim rečima, Plan detaljne regulacije obilaznog puta naći će pred odbornicima već na narednom zasedanju i na osnovu tog Plana biće preduzimane sve dalje aktivnosti u vezi sa nastavkom izgradnje i obezbeđivanjem nešto više od 8,5 miliona evra, koliko iznosi predračunska vrednost preostalih radova.   
 
Većinom glasova usvojeni su i Izveštaj o realizaciji Programa samodoprinosa i investicionog programa izgradnje Nove bolnice u Zrenjaninu za period od 01.01.-30.06.2010. godine, kao i Informacija - uporedna analiza ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda za manifestaciju ''Dani piva'' u Zrenjaninu u periodu od 2005.-2010. godine.
 
Do neuobičajene situacije došlo je kada je na dnevni red stigla tačka dopune, kojom je predloženo formiranje Komisije za kontrolu utroška sredstava namenjenih izgradnji nove kotlarnice JKP "Gradska toplana". Nakon što je Skupština većinom glasova, uz četiri uzdržana (odbornici LSV), usvojila predlog odluke o formiranju Komisije, predsednik skupštinske Komisije za personalna pitanja Boško Kojčić saopštio je da nije postignut dogovor o imenovanju članova Komisije, te da se, odgovarajućim Zaključkom, ova tačka skine sa dnevnog reda. Ovom predlogu prethodila je žučna rasprava u kojoj su učestvovali predsednici odborničkih grupa SRS i LSV Saša Santovac i Predrag Perkić, te direktor JKP "Gradska toplana" Vladimir Tešić, koji je pokušao da odgovori na kritike izrečene za govornicom od strane odbornika Srpske radikalne stranke. 
 
Pošto je, većinom glasova, tačka skinuta s dnevnog reda, došlo se do, u dosadašnjem radu Skupštine, nezabeležene situacije, da se izglasa odluka o formiranju nekog tela, a da pritom ne postoji saglasnost o imenovanju članova tog tela. Kako će se ova situacija razrešiti, odlučiće stručne službe Skupštine grada, ali će svoju reč morati da kaže i politika.
 
Nakon ove tačke dnevnog reda, odbornici Srpske radikalne stranke napustili su sednicu, a odbornici koji su nastavili da prate zasedanje većinom glasova su usvojili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada predškolskog obrazovanja i vaspitanja Predškolske ustanove Zrenjanin i osnovnih škola grada Zrenjanina za školsku 2010/2011. godinu, Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje referenduma za uvođenje samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice ''Lazarevo'' Lazarevo, kao i nekoliko predloga kadrovskih rešenja, na osnovu kojih su razrešena i imenovana dva nova člana Gradske izborne komisije i nekoliko članova upravnih i školskih odbora. 
 
I današnje zasedanje okončano je ranije u odnosu na većinu prethodnih, nešto pre 14 časova.