Predstavljen Geografski informacioni sistem

Gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov danas je sa svojim saradnicma predstavio Geografski informacioni sistem (GIS) koji će doprineti lakšem pristupu podacima vezanim za urbanizam, komunalnu infrastrukturu, zemljište i slično.
Kako je objasnio, na osnovu podnetog predloga projekta ”Uspostavljanje GIS centra u Zrenjaninu” u okviru prvog poziva EXCHANGE 3 programa, delegacija Evropske unije u Srbiji je odobrila finansijska sredstva za njegovu realizaciju Gradu Zrenjaninu i partnerskim opštinama: Subotica, Žitište, Nova Crnja i Novi Bečej. Ukupna vrednost projekta iznosi 309.188,08 evra, pri čemu finansiranje od strane EU iznosi 264.108,46 evra (85,42%), a partnerskih opština 45.079,62 evra (14,58%), s tim da se učešće svih opština odnosi na zaposlene koji će raditi na projektu (nema troškova iz budžeta).

 


- Geografski informacioni sistem (GIS) je značajan zbog toga što predstavlja jedan od kriterijuma ispunjenosti za dobijanje sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, odnosno da smo sposobni da dajemo kvalitetne informacije kako našim građanima tako i našim indirektnim korisnicima, investitorima, javnim preduzećima, preduzetnicima. Praktično, GIS predstavlja sistem za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje prostornih i drugih podataka vezanih za urbanizam i uređenje prostora, građevinsko zemljište, komunalnu infrastrukturu, životnu sredinu i druge aspekte života i rada jednog grada ili opštine, a koji su ranije bili čuvani u papirnom (mape, karte, planovi) i digitalnom obliku. Na teritoriji jedne lokalne samouprave skoro 80 odsto svih informacija, odluka i zadataka su u direktnoj ili indirektnoj u vezi sa prostornim podacima. Budući da se prostorne informacije u mnogim lokalnim samoupravama, pa i u Zrenjaninu, nalaze po lokalnim i republičkim institucijama razmena podataka je teška i vrlo skupa – istakao je gradonačelnik Mihajlov.
Miodrag Bogunović, koordinator projekta, kaže će se najpre izraditi pilot aplikacije kako bi se onima koji donose odluke ukazalo na značaj GIS-a.

 - Predviđeno je da projekat traje 15 meseci, a sve to treba da doprinese efikasnijem donošenju odluka rukovodstva za neko dugoročno planiranje i lakše upravljanje gradskim resursima jer mi imamo situaciju da imamo podatke u papirnom obliku, oni se dupliraju, a na ovaj način ćemo imati sve podatke na jednom mestu. Takođe, određeni kvarovi koji se dešavaju na gasovodnim, vodovodnim ili električnim mrežama su sada prisutni jer nema dovoljno informacija o tome, a pomoću GIS-a ćemo moći preko interaktivne digitalne mape da vidimo tačne podatke o mrežama – objasnio je Bogunović napominjući da je krajnji cilj da se na internet portalu Grada Zrenjanina postavi servis o svim podacima potrebnim investitorima, građanima, kupcima parcela i slično.   
Predrag Stankov istakao je da je Subotica lider za GIS u Srbiji, a da je Zrenjanin već krenuo u realizaciju projekta.
- GIS će u praksi značiti da kada se, primera radi, desi kvar na kanalizaciji u jednom delu grada, neće dogoditi da bude presečen električni kabal, pa da taj deo grada bude pola dana bez struje. Suština je i prednost GIS-a i to: kompletan, digitalizovan pregled podzemne instalacije – pojasnio je Stankov.


 

 

U okviru realizacije projekta, istog dana je u multimedijalnoj sali Gradske kuće održana informativna prezentacija ”Uvođenje GIS-a za donosioce odluka u Zrenjaninu”. Prezentaciju je održao Viktor Veljović.