Odbornici usvojili Regionalni plan upravljanja otpadom i Prostorni plan za teritoriju grada Zrenjanina

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina usvojili su na 34. sednici Skupštine grada, održanoj u petak, 1. jula, Predlog Odluke o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zrenjanin i opštine Sečanj, Titel i Kovačica, kojim se predviđa gradnja deponije, ukupne površine od 15 hektara, između Zrenjanina, Aradca i Mužlje.
 
Predlog Odluke stručno je obrazložio doc dr Goran Vujić, sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je zajedno sa stručnjacima iz Zrenjanina, radio na izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zrenjanin.
 
Kako je objasnio, ključne stvari koje su predviđene su tretman otpada i sakupljanje otpada, na način koji je prihvatljiv za građane regiona i koji nije različit od onih koji se primenjuju u celoj Srbiji, uz usaglašenost sa Strategijom i Zakonom o upravljanju otpadom. Prema njegovim rečima predviđena je izgradnja savremene, sanitarne deponije, a akcenat je dat na reciklaži, pri čemu će se ispuniti ključni zahtevi održivog načina upravljanja otpadom: zaštita životne sredine i  zdravlja građana. Doc dr Vujić je istakao važnost Zrenjanina, kao centra regiona, koji će upravljati svojim resursima i kontrolisati svoj otpad uz održivi sistem, čime bi se otvorila nova radna mesta i prostor za nove investicije. Stručni tim je pri izradi dokumenta odbacio mogućnost raznih inovativnih tehnologija, jer nisu primenljive u Evropskoj uniji i svetu, ali i zbog zahtevnosti i velikih operativnih troškova, što bi bilo znatno skuplje za građane Zrenjanina. Vujić je zaključio da je ovakav plan u saglasnosti sa idejama i zahtevima EU, jer predviđa postupno rešenje za uvođenje boljih tehnologija, koje ne škodi ni zdravlju ljudi ni životnoj sredini. 
 
Goran Kaurić, zamenik gradonačelnika Zrenjanina istakao je da će se Regionalnim planom rešiti problem koji imaju i svi građani Evrope i sveta. On je upozorio da postojeća deponija već ugrožava stanovnike Mužlje i Mužljanske kolonije i da je na Gradu da sistemski reši postojeće stanje putem institucija koje su stručne u toj oblasti.
 
Odbornici su ocenili pozitivnim mogućnost izgradnje postrojenja, kojim bi se iskorišćavali izvori obnovljive energije i štedeli konvencionalni izvori, a kojima bi se otvorila mogućnost za otvaranje novih radnih mesta u Zrenjaninu. Odbornici opozicije postavili su predlagaču brojna pitanja i uključili se konstruktivno u raspravu, koja je na kraju rezultirala usvajanjem Predloga ove Odluke većinom glasova.
 
Na sednici Skupštine razmatran je i Predlog Odluke o donošenju Prostornog plana grada Zrenjanina. Danica Vulin, koja je bila izvestilac po ovoj tački, istakla je da je nadležni organ Pokrajine Vojvodine dao svoju saglasnost, a da su odbornici u materijalu dobili i izveštaje o javnom uvidu i proceni uticaja na životnu sredinu. Ona je istakla da je tokom javnog uvida dato dosta primedbi na koje se adekvatno odgovorilo, a ovom prilikom ona je pohvalila Radnu grupu, koja je godinu i po dana radila na izradi Prostornog plana, koji donosi smernice za dalji razvoj grada Zrenjanina. Nakon rasprave, Predlog Odluke je usvojen većinom glasova.
 
Odbornici Skupštine grada Zrenjanina usvojili su i Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, uz usvojen amandan odbornika Predraga Perkića, kojim stanari zgrade nisu u obavezi da istaknu javno imena svih članova svog domaćinstva na zgradi, već je taj spisak dužan da poseduje predsednik Kućnog saveta zgrade.
 
Slavko Rodić, član Gradskog veća, koji je bio izvestilac o Predlogu Odluke o taksi prevozu na teritoriji grada Zrenjanina, objasnio je da su izvršene konsultacije sa predstavnicima taksi službi registrovanih u Zrenjaninu, kao i da se pri izradi Odluke vodilo računa pre svega o građanima, a onda i o zaštiti interesa taksista, čija delatnost treba da bude isplativa. Predlog Odluke odbornici su usvojili većinom glasova.
 
Grad Zrenjanin dobio je i Zaštitnika građana, a tu funckiju vršiće dosadašnji VD Zaštitnika, Dragana Radlovački Grozdanov, koja je pred Skupštinom grada Zrenjanina i prisutnim odbornicima svečano položila zakletvu.
 
Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada zahvalio je odbornicima na dosadašnjoj uspešnoj saradnji i najavio letnju pauzu u zasedanju Skupštine grada.