Nove vizure Gradskog stadiona - završeno postavljanje stubova rasvete

Završena je montaža svih stubova rasvete zrenjaninskog Gradskog stadiona, koji je ovim dobio nove spoljne vizure, baš kao i ceo Karađorđev trg. Poslednji segmenti čeličnih konstrukcija stubova postavljeni su prošlog petka, čime je ovaj zahtevan posao obavljen na najbolji mogući način i bez bilo kakvih problematičnih situacija. Segmenti dužine 25 metara, zajedno sa nosačima svetiljki, podignuti su uz pomoć kran auto-dizalice i auto-dizalice s korpom, a postavljanje na već montirane delove stuba trajalo je više sati. Ovim su kompletirani stubovi rasvete čija je ukupna visina dosegla 49 metara od nivoa tla. 
 
 
 
Nastavljaju se radovi unutar stadiona, na izgradnji savremene atletske staze, što čini deo celokupnog projekta rekonstrukcije Gradskog stadiona, vredne blizu 200 miliona dinara. Po završetku svih radova može se očekivati i održavanje nekog atletskog takmičenja i stavljanje u funkciju postavljene rasvete. Na stubovima je, za sada, postavljen samo deo reflektorskih svetiljki - po 22, a kojih, u punom projektovanom kapacitetu, može da bude po 48 na svakom stubu. 
  
 
 
Nosilac radova na rekonstrukciji Gradskog stadiona je preduzeće “Energotehnika - Južna Bačka” doo Novi Sad, član je preduzeće “Pejkom” doo Beograd, sa podizvođačem “Put-invest” doo Sremska Kamenica.