Grad od Republike dobio građevinsko zemljište u Orlovatu - obezbeđena 4 miliona dinara za investiranje

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac potpisao je sa predstavnikom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, ugovor kojim je Grad Zrenjanin od Republike Srbije dobio u javnu svojinu bez naknade, neizgrađeno građevinsko zemljište koje čini katastarska parcela br. 309/1, k.o. Orlovat, površine 3ha 03a81 m2.

 


Ukupna tržišna vrednost dobijenog zemljišta iznosi 10.116.873,00 dinara.
Predmetno zemljište, grad Zrenjanin je od Republike Srbije pribavio s ciljem privođenja zemljišta planskoj nameni  - izgradnji nove javne površine i sportskih terena. Pribavljenje zemljišta u svojinu grada, predstavljalo je preduslov da bi grad Zrenjanin otpočeo sa investiranjem na navedenom lokalitetu, budući da je  u tom cilju, grad  već opredelio sredstva u iznosu od nepuna četiri miliona dinara.
  

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5674/Santovac_Orlovat_0.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5674/large_Grb_Indeks_300.jpg