Obaveštenje Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica o objavljivanju javnog poziva

Na osnovu člana 11. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 553-36/21-2-IV-04-04 od 15.04.2021 godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru  Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 9 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. i grada Zrenjanina, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine
 
OBAVEŠTAVA
 
izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to: izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 9 – stambene jedinice (u daljem tekstu: Javni poziv), biti objavljen 16.04.2021.godine na oglasnim tablama grada Zrenjanina i mesnih zajednica grada Zrenjanina, internet prezentaciji grada www.zrenjanin.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5971/Grad_0.jpg