Obaveštenje: JKP “Čistoća i zelenilo” i JKP “Pijace i parkinzi” anketiraju korisnike o kvalitetu usluga

JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin i JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin obaveštavaju sugrađanke i sugrađane da počinju sa anketiranjem elektronskim putem o uslugama koje pružaju. Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, javna komunalna preduzeća su u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga. Ovakve ankete prvi put su realizovane u 2020. godini. 

JKP „Čistoća i zelenilo” 
 
JKP „Čistoća i zelenilo” sprovodi anketu u periodu od 5. novembra do 6. decembra 2021. godine o uslugama koje pruža (upravljanje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno-prometnih i zelenih površina, usluge zoohigijenske službe i usluge iz pogrebne delatnosti). Kroz ovu anketu, preduzeće želi da čuje mišljenje o kvalitetu usluga koje pruža i na taj način unapredi komunikaciju između građana i komunalnog preduzeća. 
 
Upitnik se može popuniti elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu (www.jkpciz.co.rs) preduzeća - na linku https://www.jkpciz.co.rs/index.php/kontakt/anketa (pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”), Fejsbuk stranici (link se nalazi na samom početku ove objave), te veb stranici Grada Zrenjanina, stranici “Oglasi i konkursi” - na linku http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi
 
Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga mogu se dobiti putem besplatne info linije 0800/000-023 i kontakt telefona 023/523-640 ili i-mejl adrese: prmanager@jkpciz.co.rs
 
U preduzeću se unapred zahvaljuju svim građanima grada Zrenjanina i naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju.
 
 
JKP “Pijace i parkinzi” 
 
JKP “Pijace i parkinzi” objavilo je Javni poziv i obavestilo javnost da će postupak izjašnjavanja korisnika njihovih usluga sprovesti u periodu od 5. novembra do 7. decembra 2021. godine, putem ankete na sajtu preduzeća. 
 
Na veb adresi www.pijaceiparkinzizr.rs, u delu “Pijace” https://www.pijaceiparkinzizr.rs/anketa-pijace/ i delu “Parkinzi” https://www.pijaceiparkinzizr.rs/anketa-parkiranje/ , nalaze se ankete, čije će popunjavanje poslužiti za prikupljanje podataka i informacija od značaja za sagledavanje potreba korisnika usluga i preduzimanja daljih aktivnosti u ovoj oblasti. 
 
Mišljenje građana, ističu u tom preduzeću, je važno i pristigli odgovori, iskazani predlozi i stavovi biće razmotreni, radi iznalaženja najboljih rešenja kada je u pitanju kvalitet vršenja usluga od strane ovog, ali i drugih gradskih javnih komunalnih preduzeća. 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6276/Grad_0.jpg