Obaveštenje: JKP “Vodovod i kanalizacija” i JKP “Gradska toplana” sprovode ankete za korisnike o kvalitetu svojih usluga

JKP „Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin i JKP “Gradska toplana” Zrenjanin obaveštavaju sugrađanke i sugrađane da počinju sa anketiranjem elektronskim putem o uslugama koje pružaju. Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, javna komunalna preduzeća su u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga. Ovakve ankete prvi put su realizovane u 2020. godini.  

JKP „Vodovod i kanalizacija”
 
JKP “Vodovod i kanalizacija” i Grad Zrenjanin od 01.12. do 30.12.2021. godine sprovode ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin.
 
Ispitivanje zadovoljstva korisnika je zakonska obaveza ali i način da, na osnovu prikupljenih podataka, unapredimo kvalitet usluga, međusobnu komunikaciju i bolje odgovorimo na vaše potrebe.
 
Upitnik je anoniman i podaci će biti korišćeni isključivo za unapređenje usluga JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin.
 
Korisnici upitnik mogu popuniti elektronskim putem na sajtu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin (www.vikzr.rs) i sajtu Grada Zrenjanina (www.zrenjanin.rs). Na sajtu preduzeća upitnik se nalazi na naslovnoj strani u gornjem desnom uglu, kao i u delu KORISNICI – POPUNITE ANKETU.
 
Upitnik se može preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 (od 7,30 do 13,30), gde se isti može i predati ili popuniti.
Od ponedeljka 13. decembra upitnik se može popuniti, preuzeti ili predati i u prostorijama mesnih zajednica "Gradnulica", "Mala Amerika", "Zeleno polje" i "Dositej Obradović". O novim mestima korisnici će blagovremeno biti obavešteni putem sajta preduzeća i sredstava javnog informisanja.
 
Da li će se i u kojoj meri sprovesti anketiranje od „vrata od vrata“, u kom bi zaposleni u preduzeću u svojstvu anketara u svojim mestima stanovanja vršili anketiranje korisnika, zavisiće od aktuelne epidemiološke situacije.
 
Dodatne informacije u vezi sprovedenog ispitivanja mogu se dobiti putem besplatne info linije 0800/024-023 ili korisničkog mejla info@vikzr.rs .

JKP “Gradska toplana” 
 
JKP “Gradska toplana” Zrenjanin, u saradnji sa gradom Zrenjaninom, takođe sprovodi istraživanje stepena zadovoljstva korisnika komunalnom uslugom koju obavlja. Molimo Vas da u cilju unapređenja komunalne usluge, izdvojite Vaše vreme i ispunite upitnik koji se nalazi na sledećem linku:
 
 
 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6340/Grad_0.jpg