Obaveštenje o uvidu u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Zrenjanina

Na osnovu člana 14. stav 1. i čl. 15. i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS'', br. 104/09 i 99/11) i tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS'', br. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 i 90/21) i Odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije (''Službeni glasnik RS'', br. 115/21), Gradska uprava grada Zrenjanina 

IZLAŽE NA UVID  DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA ZRENJANINA
 
Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Zrenjanina, izložen je u sedištu Gradske uprave grada Zrenjanina, ul. Trg Slobode, br. 10, kancelarija br. 13.
 
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
 
Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zrenjanina mogu podneti Gradskoj upravi u vremenu od 08,00 do 14,00 svakog radnog dana najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 31.12.2021. godine. 
 
Nakon zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana održavanja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, upis birača u birački spisak vrši Ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev za promene u biračkom spisku može se podneti neposredno nadležnom Ministarstvu ili Gradskoj upravi. 
 
Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 25.12.2021. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu  glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Zrenjanina (izabrano mesto glasanja). Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. 
 
Posebno se pozivaju građani sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, koji će  do 16.01.2022. godine  steći punoletstvo, samim tim i biračko pravo, da izvrše uvid u birački spisak i po potrebi zahtevaju neophodne promene u biračkom spisku uz potrebne dokaze.
 
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podatka o ličnosti. 
 
Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana. 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6310/Grad_0.jpg