Obaveštenje - u ponedeljak odluka o korisnicima 25 stambenih jedinica u objektu koji se gradi u Kleku za potrebe izbeglica

Na osnovu člana 16. stav 8. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 553-36/21-2-IV-04-04 od 15. aprila 2021. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 9, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o Beograd  i grada Zrenjanina, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine
 
OBAVEŠTAVA
 
podnosioce prijava na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Zrenjanina da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova biti objavljena 21. februara 2022. godine na oglasnoj tabli grada Zrenjanina i mesnih zajednica grada Zrenjanina, oglasnoj tabli Komesarijata za izbeglice i migracije i na internet prezentaciji grada Zrenjanina i Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6418/Grad_0.jpg