Uključi se, E-cikliraj! - u pilot akciji na teritoriji grada Zrenjanina prikupljeno skoro dve tone e-otpada

U cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjaninu, u toku je pilot-akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada (e-otpada).
 
U skladu sa Ugovorom o preuzimanju otpadnih materijala, potpisanim avgusta prošle godine između Grada Zrenjanina i preduzeća “EKO-METAL” d.o.o. kao ovlašćenog operatera za preuzimanje otpada, juče je organizovano prvo preuzimanje e-otpada prikupljenog u prethodnom periodu na teritoriji grada Zrenjanina. U akciju su uključeni Gradska uprava Grada Zrenjanina, javna preduzeća i mesne zajednice sa teritorije grada Zrenjaina i zahvaljujući podršci Gradske uprave, u vrlo kratkom roku prikupljeno je skoro dve tone e-otpada. Stari računari, monitori, štampači, skeneri i sav drugi prikupljeni e-otpad odvežen je na tretman dalje reciklaže i trajnog zbrinjavanja. 
 
 
 
 
Prikupljanje, transport i privremeno odlaganje vršeno je opremom pribavljenom decembra meseca prošle godine, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin koje je imalo ključnu ulogu u dosadašnjim aktivnostima. Oprema je obezbeđena kroz projekat “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” – CIRKL, koji Regionalni centrar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje - ADRION.
 
Komentarišući uspešan početak realizacije ovog projekta, čiji je jedan od potpisnika Memoranduma o saradnji i Grad Zrenjanin, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura ukazao je na značaj korišćenja fondova Evropske unije u mnogim oblastima, u čemu Grad Zrenjanin ima snažnu podršku Regionalnog centra za razvoj “Banat”. Podsetio je da je Grad Zrenjanin potpisao ugovor o preuzimanju elektronskog otpada sa zvaničnim operaterom “EKO-METAL” iz Vrdnika, čime je načinjen prvi neophodan korak za realizaciju aktivnosti na projektu “CIRKL” i primeni cirkularne ekonomije.
- Pilot-akcije predviđene na projektu, poput ove čiji je jedan segment juče okončan, podrazumevaju učešće javnih i komunalnih preduzeća, koje podrazumeva i primenu novih znanja i tehnologija, saradnju sa ino-partnerima, korišćenje evropskih fondova za nabavku nove opreme i modernizaciju rada, ali i angažman fakulteta i škola, prikupljanje i odvajanje elektronskog otpada, koji treba da donese možda i najveću korist na projektu - podizanje svesti kod mladih o značaju pravilnog odlaganja otpada - kazao je gradonačelnik Salapura. 
 
 
 
 
Upravo u tom smeru buduće akcije najavljuje i partner na projektu, zrenjaninski Regionalni centar za razvoj “Banat”.  
- U narednom periodu planiramo uključivanje i drugih pravnih lica, a posebna pažnja biće usmerena na edukaciju i informisanost građana, sa akcentom na naše najmlađe sugrađane. Takođe, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo”, planiraju se i druge slične akcije koje će za cilj imati čistiji Zrenjanin i zdraviju životnu okolinu - navode u RCR “Banat”. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6447/el_otpad_0.jpg