Održan inicijalni sastanak - u pripremi Plan razvoja grada Zrenjanina za period 2022-2030. godine

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura okupio je učesnike inicijalnog sastanka na temu izrade strategije, odnosno Plana razvoja grada Zrenjanina za period 2022-2030. godine. 
 
Posao izrade Plana razvoja grada poveren je Fondaciji za razvoj ekonomske nauke (FREN) iz Beograda, čiji je osnivač Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, a direktor naš sugrađanin, prof. dr Dejan Molnar
 
 
Ovaj posao podrazumeva definisanje strateških oblasti i ciljeva u okviru svake oblasti i odgovarajućih mera za njihovo ostvarivanje. Kroz analizu i konsultacije s relevantnim akterima u gradu, definisano je pet strateških oblasti: ekonomija, investicije i privredni razvoj, zatim “zelena agenda” - ekologija, odnosno koncept “zelenog grada”, treća strateška oblast odnosi se na društveni razvoj, četvrta na razvoj infrastrukture - saobraćajne, komunalne, digitalne - i peti segment se odnosi na upravljanje u javnom sektoru, odnosno na kvalitet institucija i institucionalne podrške (“pametna uprava”) za razvoj u budućem periodu.     
 
 
O pripremi Plana razvoja na inicijalnom sastanku govorio je upravo prof. dr Dejan Molnar, istakavši da proces izrade plana podrazumeva određene faze, od kojih je jedna od najvažnijih analiza stanja i trendova u definisanim oblastima u gradu Zrenjaninu, u periodu od 2015. godine do danas.
- To će nam poslužiti kao osnova za definisanje pravaca u kojima grad treba da se razvija u narednom periodu i drugi paralelan, najvažniji proces, jeste metodologija izrade, koja će se zasnivati na tzv. “javno-privatnim dijalozima”. Grad Zrenjanin i Gradska uprava, zajedno sa FREN-om, građanima, privredom, mesnim zajednicama i drugim zainteresovanim stranama u gradu, zajednički kroz dijaloge, odrediće odgovarajuće prioritete i mere za njihovo sprovođenje. Biće to, dakle, jedan proces “participativnog integrisanja” svih zainteresovanih strana - objašnjava Molnar. 
 
Po njegovim rečima, tokom maja i juna meseca će se obaviti javno-privatni dijalozi, da bi nakon toga usledila izrada prve verzije plana, koja bi bila data na uvid javnosti. Usvajanje Plana razvoja grada Zrenjanina za period 2022-2030. godine trebalo bi da se nađe na dnevnom redu jedne od prvih sednica Skupštine grada nakon letnje pauze. 
 
 
Inicijalnom sastanku za izradu Plana razvoja grada Zrenjanina, osim gradonačelnika Salapure i profesora Molnara, prisustvovali su i zamenik gradonačelnika Saša Santovac, pomoćnice Cica Vučković i Snežana Vučurević, načelnik Gradske uprave Miloš Korolija, načelnica Odeljenja za privredu Jelena Travar Miljević, direktor  Regionalne privredne komore Zrenjanin Predrag Stankov i koordinatorka Odseka za lokalni ekonomski razvoj Olivera Radić.  

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6536/sastanak_plan_razvoja_0.jpg