Zasedala Skupština grada - pristupa se izradi plana detaljne regulacije za izgradnju solarnog parka u ataru Melenaca

Skupština
Sednica Skupštine grada Zrenjanina, 22. u ovom sazivu, kojom je predsedavao Čedomir Janjić, održana je danas u Gradskoj kući. Pred odbornicima se našao dnevni red od 12 tačaka, a prve dve odnosile su se na odluke o izradi urbanističkih planova, s ciljem obezbeđenja uslova za prostorno uređenje i izgradnju na pojedinim površinama. 
 
Većinom glasova odbornici su usvojili Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Bagljaš” u Zrenjaninu, kao i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije solarni park “Solar power plant theta” u katastarskoj opštini Melenci. 
 
 
 
Investitor iz Pančeva, “South Banat Biogas Energy Hazelnut” d.o.o zainteresovan je za izgradnju solarnog parka na površini od 282 hektara, u skladu s racionalnim korišćenjem obnovljivih izvora energije i štednjom neobnovljivih resursa, a imajući u vidu potrebu za energetskom efikasnošću i energetsku zavisnost regiona. Proizvodnja električne energije u solarnim elektranama se zasniva na korišćenju obnovljivih izvora energije koji su neuporedivo prihvatljiviji sa aspekta zaštite životne sredine u odnosu na korišćenje drugih izvora energije i naročito u poređenju sa fosilnim gorivima.
 
Iako pripada katastarskoj opštini Melenci, predmetna parcela na kojoj je predviđena izgradnja solarnog parka bliža je naseljenim mestima Mihajlovo i Jankov Most i obuhvata pretežno neobradivo zemljište. 
 
 
 
Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac takođe je ove dve tačke ocenio kao najznačajnije na današnjem zasedanju, istakavši da je, na osnovu zahteva koji je Gradu Zrenjaninu uputio investitor, a shodno Generalnom planu grada Zrenjanina, za izgradnju solarnog parka potrebno izraditi plan detaljne regulacije.
- Finansiranje izrade plana u isključivoj je nadležnosti investitora koji želi da gradi solarne panele, a obaveza grada u tom smislu je da donese skupštinsku odluku kojom će omogućiti izradu plana i nakon toga, ako Komisija, stručna javnost i javnost uopšte, na javnom uvidu prihvate taj plan, Skupština će usvojiti plan detaljne regulacije i na taj način omogućiti investitoru da krene u pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju - objasnio je Santovac današnju odluku Skupštine i dodao da je donošenje planova detaljne regulacije značajan segment u radu Skupštine, te da se tokom leta priprema još jedna sednica na kojoj će se, najverovatnije, razmatrati predlozi odluka o izradi planova “Jugoistok”, odnosno MZ “Dositej Obradović”, a na javnom uvidu su još dva plana - “Dolja” i “Centar”.
 
 
 
Skupština je danas usvojila i izveštaje o realizaciji programa poslovanja za prethodnu godinu dva javna komunalna preduzeća - “Čistoća i zelenilo” i “Vodovod i kanalizacija”, i Javnog preduzeća za urbanizam. 
 
Preostale tačke dnevnog reda ticale su se kadrovskih promena u upravnim i nadzornim odborima Turističke organizacije Zrenjanin i Javnoj ustanovi “Sportski objekti”. Kao dopunu dnevnog reda, odbornici su izglasali Predlog Odluke o izmeni Odluke o zaduživanju Grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6643/SKUPSTINA_GRADA_12_07_2022_0.jpg