Систем 48

 

За решавање Ваших проблема сада је довољан један једини телефонски позив или приступ Интернету. Цео систем је осмишљен да би Вама био на услузи и као такав Вам стоји на располагању 24 сата дневно.

  • Проблем можете пријавити на неколико начина; 
  • У најкраћем року дежурне службе јавних предузећа излазе на терен;
  • У року од 5 данаи ћете добити одговор о статусу решавања Вашег проблема.


ЦРМ СИСТЕМ представља јединствен информациони систем  којим се у року од само 5 дана достављају обавештења о решавању проблеми грађана. Служи за боље управљање општином и квалитетнијом контролом јавних предузећа.

Обједињујући рад свих јавних предузећа у Граду ЦРМ Систем омогућава решавање проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама.

Систем је у потпуности у функцији грађана који помоћу њега лакше и брже решавају проблем из домена комуналних предузећа.

Град Зрењанин, у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са грађанима, је успоставио рад Call центра. Референту који брине о свим примедбама или похвалама служби које су у саставу градске управе и јавних предузећа чији је оснивач Град Зрењанин можете се обратити на следећи начин:

лично (у општинском услужном центру);
телефоном на број 023/315-00-48 на који се у току радног времена Градске управе јавља референт;
на Е-маил sistem48@grad.zrenjanin.rs.
Ако желите да Вас референт информише о статусу поднетог захтева, оставите податке како би референт могао да Вам одговори (Телефон или е-маил).