Јавне расправе и јавни увиди

 

Јавне презентације и јавне расправе у 2018. години

 • 30.11.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр. 10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта " Базна станица мобилне телефоније "НС1372-о1 Зрењанин Авив парк "ВИП Мобиле" д.о.о. Београд.
 • 19.09.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр. 10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта " Базна станица мобилне телефоније Зрењанин Авив Парк носиоца пројекта  "Теленор" д.о.о. Београд.
 • 21.08.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр.10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Објекат за складиштење и третман пластичног отпада" носиоца пројекта "Пластиц Рецyцлинг технологи ХС" д.о.о. Зрењанин, Темишварски друм бб.
 • 20.08.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр.10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Силос са сушаром, пратећим објектима и магацином пољопривредне механизације" носиоца пројекта "БЦМ ТРАДЕ" д.о.о. Београд, Бул. Краља Александра бр.54.
 • 11.05.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр.10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта "Реконструкција и промена намене дела објекта 25 - зграда пословних услуга, радионице и складишног простора у производни погон за упаравање ЦСЛ-а" носиоца пројекта АЛМЕX д.о.о. Панчево Огранак "АЛМЕX ИПОК" д.о.о Зрењанин, ул. Панчевачка бр.70.
 • 30.03.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр.10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  "Изградња станице за снабдевање моторних возила горивом" носиоца пројекта "АГРОРИТ" Д.О.О.  Меленци, ул. Светозара Марковића бр. 33-37.
 • 16.03.2018. - у 11.00 часова, у просторији Одсека за заштиту и унапређење животне средине, Зрењанин, Слободана Бурсаћа бр. 4 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  "Реконструкција постојећег објекта базне станице мобилне телефоније ЗР02, ЗРХ02, ЗРУ02, ЗРЛ02 Зрењанин ИИ" носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. Беодрад, Извршна јеединица Зрењанин, Зрењанин, ул Пупинова бр. 1.
 • 09.03.2018. - у 11.00 часова, у просторији Одсека за заштиту и унапређење животне средине, Зрењанин, Слободана Бурсаћа бр. 4 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  "Изградња производног погона за обраду бакарне жице" носиоца пројекта "Ессеx Балкан" Д.О.О. Беодрад-Стари Град,  ул. Кнегиње Љубице бр. 6.
 • 19.02.2018. - у 11.00 часова, у просторији Одсека за заштиту и унапређење животне средине, Зрењанин, Слободана Бурсаћа бр. 4 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  "Базна станица мобилне телефоније Михајлово-ЗРУ48" носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. Беодрад, Извршна јеединица Зрењанин, Зрењанин, ул Пупинова бр. 1.
 • 26.01.2018. - у 11.00 часова, у просторији Одсека за заштиту и унапређење животне средине, Зрењанин, Слободана Бурсаћа бр. 4 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  "Базна станица мобилне телефоније Зрењанин 14" носиоца пројекта "Теленор" Д.О.О. Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.90.
 • 19.01.2018. - у 11.00 часова, у сали бр.101 Градске управе града Зрењанина, Зрењанин, Трг Слободе бр.10 - Јавна презентација и јавна расправа Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  "Изградња бетонске базе (производња бетона)" носиоца пројекта "ЕКО ГРАДЊА" Д.О.О.  Зрењанин, ул. ВИИ Војвођанске бригаде бр.16.