Јавни увид


Процена утицаја пројеката на животну средину


 

1. ''REMONDIS MEDISON'' Д.О.О. Зрењанин, ул. Др. Ђорђа Радића бр. 1 - Пројекат: “Погон за складиштење и третман медицинског отпада”
- Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију од 06.08.2020. године;
- Студија о процени утицаја на животну средину.

 

2. ''Linglong International Europe'' Д.О.О. Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/IX - Пројекат: „Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим инфраструктурним објектима“
- Обавештење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 29.05.2020. године;
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

- Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину