Градска изборна комисија

Седиште Градске изборне комисије
 
Зграда Градске управе града Зрењанина, канцеларија бр. 86.
Телефони:
023/ 315-0120
023/ 315-0105
066/ 866-0103
 
 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ:
(Образована одлуком Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 18.12.2019.године)
 
У Градску изборну комисију у сталном саставу у Зрењанину именују се: 
 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, 
    на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
 
ЗА ЧЛАНОВЕ:
2. ГОРАН МИЛИВОЈЕВ,  дипл. правник, 
     на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
3. ИВАНА ПОПОВ, дипл. правник, 
    на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
4. МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл. правник, 
    на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
5. МИЛОРАД МИРКОВ, дипл. правник, 
    на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
6. ЈЕЛЕНА ПАВИЋЕВИЋ, дипл. правник,
    на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
7. СЛАВКО ЖИВА, адвокат,
    на предлог одборничке групе ''Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак"
8. ЛАЗАР СЕКУЛИЋ, студент, 
    на предлог одборничке групе Групе грађана ''Доста је било - Саша Радуловић"
9. ГОРДАНА ГАЋИНА, правник,  
    на предлог одборничке групе "Нова одборничка група"
 
ЗА СЕКРЕТАРА:
- МИЛАН МРКШИЋ, дипл. правник
           
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ИВАНА КОЈЧИЋ, дипл. правник, 
    на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
 
ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:
2. САЊА БУРСАЋ, дипл. правник,  
    на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
3. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, дипл. правник,  
    на предлог одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
4. ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, дипл. правник,  
    на предлог  одборничке групе ''Aлександар Вучић - Србија побеђује"
5. НЕМАЊА ГАВРАНИЋ, адвокат,  
    на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
6. МИЛОМИР ПЕТКОВИЋ, правник, 
    на предлог одборничке групе Социјалистичке партије Србије
7. БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВ, дипл. правник, 
    на предлог одборничке групе ''Лига социјалдемократа Војводине - Ненад Чанак"
8. ГОРАН МАЛЕНИЋ, информатички техничар, 
    на предлог одборничке групе Групе грађана ''Доста је било - Саша Радуловић"
9. ИВАН ТОДОРОВ, дипл. правник, 
    на предлог одборничке групе "Нова одборничка група"
 
ЗА ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА:
- СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипл.правник

 

ДОКУМЕНТИ:

- Решење о образовању и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије у сталном саставу