Градска изборна комисија

Седиште Градске изборне комисије
 
Зграда Градске управе града Зрењанина, канцеларија бр. 86.
Телефони:
023/ 315-0120
023/ 315-0105
066/ 866-0103
 
 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ:
(Образована одлуком Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 26.02.2016.године)
 
У Градску изборну комисију у сталном саставу у Зрењанину именују се: 
 
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ЈОВАН СТАНКОВ, адвокат, Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе ''Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
 
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. ГОРДАНА ГАЋИНА,  правник, Српска напредна странка,
     на предлог одборничке групе '''Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
2. ИВАН ТОДОРОВ, дипл. правник, Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе '''Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
3. СВЕТЛАНА ГРУЈИЋ, дипл. правник, Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе '''Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
4. МАРИЈА МИЛИШИЋ, дипл. правник, Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе '''Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
5. НЕМАЊА ГАВРАНИЋ, дипл. правник, Социјалистичка партија Србије,
    на предлог одборничке групе Коалиција "Ивица Дачић - СПС-ПУПС-ЈС-СПО"
6. НЕМАЊА ТОПИЋ, економски техничар, Социјалистичка партија Србије,
    на предлог одборничке групе Коалиција "Ивица Дачић - СПС-ПУПС-ЈС-СПО"
7. БРАНИСЛАВА ЈОВАНОВ, дипл. правник, Лига социјалдемократа Војводине,
    на предлог одборничке групе ''Лига соцИјалдемократа Војводине - Ненад Чанак"
8. СЛАВКО ЖИВА, адвокат,  Лига социјалдемократа Војводине,
    на предлог одборничке групе "Лига соцИјалдемократа Војводине - Ненад Чанак"
9. ИВАНА БЈЕЛЕТИЋ, дипл. правник, Демократска странка,
    на предлог одборничке групе Демократске странке
10. ЈАСНА МИЈАТОВ, дипл. правник, 
     на предлог одборничке групе Социјалдемократске странке
 
ЗА СЕКРЕТАРА:
- МИЛАН МРКШИЋ, дипл. правник
           
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
1. ИВАНА КОЈЧИЋ, дипл. правник,  Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе "Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
 
ЗА ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:
1. САЊА БРОЋЕТА, дипл. правник,  Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе "Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
2. ЈЕЛЕНА ТАБАЧКИ, дипл. правник,  Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе "Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
3. НЕНАД ДОМЈЕСКОВ, дипл. правник,  Српска напредна странка,
    на предлог  одборничке групе "Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
4. ЈЕЛЕНА ПИРИЋ, студент права,  Српска напредна странка,
    на предлог одборничке групе "Покренимо Зрењанин - Томислав Николић"
5. ЕРВИН САБО, дипл. инж. сточарства, Социјалистичка партија Србије,
    на предлог одборничке групе Коалиција "Ивица Дачић - СПС-ПУПС-ЈС-СПО"
6. ИГОР КЕКЕЊ, електротеничар, Социјалистичка партија Србије,
    на предлог одборничке групе Коалиција "Ивица Дачић - СПС-ПУПС-ЈС-СПО"
7. МИЛАН СТАНКОВ, адвокат, Лига социјалдемократа Војводине,
    на предлог одборничке групе "Лига соцИјалдемократа Војводине - Ненад Чанак"
8. МАРКО СТАНИМИРОВИЋ, дипл. правник,  Лига социјалдемократа Војводине,
    на предлог одборничке групе "Лига соцИјалдемократа Војводине - Ненад Чанак"
9. ДАРКО СЛАДЕЧЕК, студент, Демократска странка,
    на предлог одборничке групе Демократске странке
10. АЛЕКСАНДАР МУЛИЋ,  пензионер,
     на предлог одборничке групе Социјалдемократске странке
 
ЗА ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА:
- ЗЛАТИНКА ЈЕФТИЋ, дипл.правник

 

ДОКУМЕНТИ: