Геостратешки положај

 

Саобраћајна инфраструктура

 

Путна мрежа

Путну мрежу на подручју града Зрењанина чини мрежа магистралних, регионалних и локалних путева. Најзначајнији путни правци су: 

Зрењанин-Нови Сад
Регионалан пут са прикључењем на аутопут Е75

Зрењанин-Београд
Регионалан пут са прикључењем на аутопут Е70

Зрењанин-Темишвар
Мађународни пут ка Украјини, Молдавији и осталим бившим Совјетским републикама.

 

 

Аеродром Зрењанин

Највећи аеродром Ц класе на Балкану са неопходном инфраструктуром, погодан за мање путничке, пољоприредне и теретне авионе. Локација нуди услове за проширење и побољшање тако да се аеродром може реконструисати да буде погодан и за веће авионе.

 

Ваздушна удаљеност од већих европских градова

 

Град

Држава

Удаљеност (км)

Београд

Србија

63

Темишвар

Румунија

77

Будимпешта

Мађарска

258

Беч

Аустрија

440

Рим

Италија

745

Атина

Грчка

865

Истанбул

Турска

846

Зирих

Швајцарска

938

Берлин

Немачка

945

 

Мрежа пловних путева

Мрежу пловних путева на подручју града чине речна мрежа и мрежа пловних канала. Речну мрежу представља река Тиса, која је на подручју града пловна у целој својој дужини. Река Бегеј као део  хидро-система  Дунав-Рајна-Мајна је повезана са Северним и Црним морем. На реци Бегеј се налазе два бродоградилишта, а предвиђена је и изградња луке.

Железнички саобраћај

Зрењанин је један од значајнијих чворишта у Војводини. На подручју града Зрењанина постоје следеће пруге:

Пруга

Дозвољена брзина

Дозвољено оптерећење

                           Пруга бр.46

Панчево Главна-Зрењанин-Кикинда

50 км/х

 

16 т

 

                          Пруга бр.88

Зрењанин Фабрика-Вршац-Бела Црква 

50 км/х

 

16 т