"Banat 22" - nova turistička šansa regiona

U prostorijama Turističko informativnog centra Zrenjanina, na Trgu slobode, prošlog četvrtka obeležen je početak realizacije projekta prekogranične saradnje Rumunije i Srbije pod nazivom "Banat 22 - promocija 22 turističke lokacije i manifestacije u Banatu". Nosilac projekta je Grad Pančevo, a partneri Turistička organizacija Grada Zrenjanina i Turistička organizacija opštine Kanjiža. 
 
 
Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić i projekt menadžer Srđan Jelisavčić otvorili su ovom prilikom info-punkt, kao jedan od segmenata projekta. "Banat 22" zamišljen je kao projekat umrežavanja turističkih organizacija i stejkholdera na teritoriji Banata. Po jedan info-centar je predviđen u Temišvaru i Pančevu, dok je otvaranje info-punktova o projektu i ideji "Banat 22" predviđeno, osim u Zrenjaninu, još i u Kanjiži, odnosno Rešici i Turnu Severinu.
 
Jedan od krajnjih ciljeva projekta je i promocija "top 22" turističke lokacije u oba dela Banata, po 11 u Srbiji i u Rumuniji. Lokacije i projekat će posebno biti predstavljeni a na web portalu koji se zajednički izrađuje (posebna akcija kreiranja baze podataka), kao i na turističkim manifestacijama, posebno na beogradskom sajmu turizma, gde se planira zajednički nastup. Projekat podrazumeva, takođe, i izradu posebne studije, istraživanja na terenu o turističkoj ponudi u Banatu s obe strane granice, posebno imajući na umu kulturu gostoprimstva i uključivanja nacionalnih manjina u razvoj turizma u Banatu. 
 
 
Otvarajući info-punkt u Zrenjaninu, zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić rekao je da će Grad Zrenjanin učestvovati u realizaciji projekta "Banat 22" i podržati ga. 
- Značajno je za Grad Zrenjanin da ima dobru turističku organizaciju i uopšte, dobru turističku ponudu i da bude u sistemu turističke ponude Banata, kao regije. Mi smo prepoznali turizam kao jednu od razvojnih mogućnosti regiona i taj segment razvoja ćemo podržavati i u narednom periodu – istakao je Kaurić.