Generalni konzul Republike Mađarske Nađ Ferenc posetio Zrenjanin

Uoči posete Zrenjaninu Njegove Ekselencije ambasadora Republike Mađarske u Beogradu Pap Šandora, naš grad posetio je Generalni konzul Republike Mađarske Nađ Ferenc. U delegaciji je bio i konzul dr Feleđhazi Peter, a domaćini prijema u zrenjaninskoj Gradskoj kući bili su predsednik Skupštine Grada Zrenjanina Aleksandar Marton i član Gradskog veća zadužen za preduzetništvo i regionalnu saradnju Vaš Tibor. 


Razgovaralo se o aktuelnim pitanjima funkcionisanja lokalne samouprave u Zrenjaninu, kao i mogućnostima nastavka plodne saradnje sa Republikom Mađarskom na realizaciji većeg broja projekata. Predsednik Skupštine Grada Zrenjanina Aleksandar Marton rekao je nakon razgovora da je svaka podrška Gradu Zrenjaninu u ovom trenutku izuzetno dobrodošla i da saradnja s predstavnicima Republike Mađarske, nakon poslednjih događaja, ni jednog trenutka nije dovedena u pitanje.


- Mi smo Generalnog konzula obavestili da lokalna samouprava funkcioniše i još jednom pozdravili sve napore koje čine i predstavnici mađarskog konzulata u Subotici i predstavnici ambasade u Beogradu, od kojih su do sada Zrenjaninu upućivane različtite vrste pomoći i donacija. Razgovarali smo s konzulom o potencijalima koje možemo da ponudimo, o aktivnostima koje preduzimamo na polju privlačenja investicija, a nije potrebno posebno govoriti o mogućnostima kulturne, sportske i naučne saradnje, koja je i do sada bila veoma zastupljena, a mišljenja smo da je ove vidove saradnje moguće još više unaprediti – istakao je Aleksandar Marton.