Investicija "Vizium Er" ne dovodi se u pitanje

Povodom informacija koje su se pre nekoliko dana pojavile u javnosti o navodnom preispitivanju investicije u Zrenjaninu, juče se iz Beča oglasio Elvir Šehić, vlasnik kompanije "Vizium Er", i demantovao da je realizacija investicija u bilo kom trenutku dovedena u pitanje. Prenosimo tekst ovog saopštenja u celosti:


"U vezi sa saopštenjem iz naše kompanije, a koje su preneli mediji u Srbiji, želimo da istaknemo da ni u jednom trenutku nismo želeli da odustanemo od nameravane i najavljene investicije u Zrenjaninu, niti je ona u bilo kom trenutku dovedena u pitanje.
Navedeno saopštenje je rezultat brige za budućnost naše investicije u Zrenjaninu u svetlu aktuelnih događanja oko privođenja gospodina Kneževića od strane državnih organa.
Sadržaj našeg saopštenja su neke novine neprecizno prenele, te je došlo do pogrešnog tumačenja naših poslovnih namera. Molimo medije da pravilno interpretiraju naša saopštenja!!!
Uvereni smo da se dogovorena politika grada prema nameravanoj investiciji ni u jednom delu neće promeniti i o tome smo od odgovornih ljudi grada dobili garancije.
Naše investicione aktivnosti u Zrenjaninu obavljaju se planiranom dinamikom." – stoji u tekstu saopštenja potpisanog od strane Elvira Šehića, vlasnika kompanije "Vizium Er".