Konsultant MAP savjetovanja u Zrenjaninu

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić primio je u sredu, 1. oktobra, konsultanta organizacije "MAP savjetovanja" iz Zagreba Nives Milošić – Lisjak. Prijemu je prisustvovao i član Gradskog veća Grada Zrenjanina dr Branislav Martinov.

Gospođa Milošić – Lisjak u Zrenjaninu je boravila kao konsultant kog je angažovala humanitarna organizacija Karitas, s ciljem da na lisu mesta oceni uspešnost Karitasovog programa kućne nege. Ovaj projekat sprovodi se u gradu Zrenjaninu već nekoliko godina, i u njega je uključeno oko 450 lica, primalaca pomoći.

 

Martinov, Kaurić i Milošić - Lisjak


Program kućne nege bazira se na aktivnostima stručnih timova koji posećuju starije usamljene, bolesne ili fizički hendikepirane osobe. U želji da poboljša kvalitet života starih i nemoćnih ljudi, bolesnih, fizički hendikepiranih, zatim ljudi bez rođaka ili sa slabom socijalnom komunikacijom, Karitas je započeo programe kućne nege i dnevnih centara. Kućna nega je program namenjen starim, bolesnim i fizički hendikepiranim osobama. U okviru projekta, oformljeni su timovi koji posećuju domove osoba kojima je potrebna pomoć. Timovi su sastavljeni od medicinskih sestara i geronto-domaćica. Ovi timovi pružaju pomoć merenja pritiska, presvlačenja, kupanja, masiranja. Ukoliko zatreba, geronto-domaćice će pospremiti, skuvati, otići u apoteku, radnju ili na pijacu i obaviti ostale kućne poslove. U okviru programa, u saradnji sa volonterima koji dobrovoljno obilaze osobe, pruža se i psihosocijalna pomoć.

Milošić – Lisjak je rekla da je, u sklopu angažovanja na proceni uspešnosti programa kućne nege, osim u Zrenjaninu, boravila i u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, gde se ovaj program takođe realizuje.

- Grad Zrenjanin ovde je značajan partner u realizaciji projekta, te je bilo neophodno da o njemu razgovaram i sa predstavnicima lokalne samouprave. Oni su mi dali informacije koje će pomoći da se stekne potpuna slika o realizaciji projekta – istakla je gošća iz Zagreba Nives Milošić – Lisjak, dodavši da u našem gradu boravi prvi put i da su utisci povoljni.

U sklopu posete, Milošić – Lisjak obišla je i ustanove koje neposredno učestvuju u realizaciji programa kućne nege – Dom zdravlja i Centar za socijalni rad, a razgovarala je i sa geronto-domaćicama koje sprovode program na terenu.