SKGO u Zrenjaninu

Uz prisustvo predstavnika više od 20 opština i gradova širom Srbije, u Zrenjaninu je danas održana Konstitutivna sednica Odbora za finansije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Sednicom je predsedavao sekretar odbora Aleksandar Bućić, a pre početka rada prisutnima su se pozdravnom reči obratili zamenik gradonačelnika Zrenjanina Goran Kaurić i načelnik Odeljenja za poslove privrede, finansija i računovodstva David Dimkić, koji je i predstavnik Grada Zrenjanina u Odboru za finansije SKGO. Prisutni su imali priliku da se, putem prezentacije, upoznaju s gradom domaćinom i njegovim specifičnostima i potencijalima. 

 

Konstitutivna sednica odbora za finansije SKGO


U svojstvu gosta sednici je prisustvovala i gospođa Anke Šolc, menadžer projekta "Podrška reformi sistema javnih finansija u Srbiji", koji realizuje nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ. Ovaj projekat sprovodi se od 2006. godine, od kada GTZ pruža savetodavne usluge Vladi Srbije u njenoj reformi sistema javnih finansija.

 

Konstitutivna sednica odbora za finansije SKGOTokom današnje sednice u Zrenjaninu obavljeno je konstituisanje Odbora za finansije SKGO, usvojen Poslovnik o radu i održana rasprava o prioritetima rada Odbora, kao i načinu nastupa prema višim nivoima vlasti prilikom izrade zakona iz oblasti finansija. Održana je i prezentacija predloga koncepta sektorske analize "Budžetiranje jedinica lokalne samouprave u Srbiji", a predstavljena je i studija pod nazivom "Ocena efekata promena poreza na prenos apsolutnih prava".

 

Konstitutivna sednica odbora za finansije SKGO


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) predstavlja nacionalnu asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, u čijem radu punopravno učestvuje 167 članova, koliko u Srbiji ima jedinica lokalne samouprave. Asocijacija, kroz rad 10 odbora, učestvuje u izradi modela zakona, predloga propisa i nacionalnih strategija koji su od značaja za lokalnu samoupravu, organizuje javne rasprave, daje stručno mišljenje ili predloge za dopunu i izmenu postojećih zakona, propisa ili strategija. U skladu s tim, određena je i misija SKGO: da zastupa interese, pruža visokokvalitetne usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, a u skladu sa evropskim standardima.